Mời các thí sinh tham khảo phần gợi ý lời giải môn Địa - khối C, môn Toán khối B và D của kỳ tuyển sinh ĐH -CĐ 2013 sáng 9.7. Ấn F5 để tiếp tục cập nhật...

09/07/2013 - 11:39
A A

Mời các thí sinh tham khảo phần gợi ý lời giải môn Địa - khối C, môn Toán khối B và D của kỳ tuyển sinh ĐH -CĐ 2013 sáng 9.7. Ấn F5 để tiếp tục cập nhật...

Mời các thí sinh tham khảo phần gợi ý lời giải môn Địa - khối C, môn Toán khối B và D của kỳ tuyển sinh ĐH -CĐ 2013 sáng 9.7. Ấn F5 để tiếp tục cập nhật...

Ảnh: Đàm Duy

Gợi ý lời giải môn Toán khối D, xem tại đây.

Gợi ý lời giải môn Toán khối B, xem tại đây.

Gợi ý lời giải môn Địa khối C xem tại đây.

Gợi ý lời giải do Trung tâm Hocmai.vn Online cung cấp.