Mời các thí sinh tham khảo phần gợi ý lời giải môn Sinh - khối B, môn Sử - khối C, tiếng Anh - khối D1 của kỳ tuyển sinh ĐH -CĐ 2013 chiều 9.7. Tiếp tục cập nhật...

09/07/2013 - 16:56
A A

Mời các thí sinh tham khảo phần gợi ý lời giải môn Sinh - khối B, môn Sử - khối C, tiếng Anh - khối D1 của kỳ tuyển sinh ĐH -CĐ 2013 chiều 9.7. Tiếp tục cập nhật...

Mời các thí sinh tham khảo phần gợi ý lời giải môn Sinh - khối B, môn Sử - khối C, tiếng Anh - khối D1 của kỳ tuyển sinh ĐH -CĐ 2013 chiều 9.7. Tiếp tục cập nhật...

Ảnh: Đàm Duy

Xem gợi ý giải ban đầu môn Sinh khối B, mã đề 958. Xem đề thi tại đây.

 

Xem gợi ý giải môn tiếng Anh khối D1, mã đề thi 572. Xem đề thi tại đây.

 

Xem gợi ý giải môn Sử khối C... Tiếp tục cập nhật...

Gợi ý lời giải do Trung tâm Hocmai.vn Online cung cấp