10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2017

13/03/2018 - 15:57

Ngày 26-3, 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2017 và 10 Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng 2017 sẽ được tôn vinh trong dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

A A

Theo TTXVN