10 nhóm hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam

24/12/2017 - 11:16

11 tháng năm 2017, kim ngạch xuất khẩu của 10 nhóm hàng chủ lực đạt 140,92 tỷ USD, chiếm 72,46% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

A A

Theo TTXVN