11 tháng năm 2018, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 10,1%

29/11/2018 - 19:46

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp 11 tháng năm 2018 tăng 10,1% so với cùng kỳ năm 2017./.

A A

Theo Vietnam+