2019 được dự báo là năm nóng nhất trong lịch sử

10/06/2019 - 08:13

Nhiệt độ những tháng đầu năm cho thấy, 2019 là một trong những năm nóng nhất kể từ khi nhiệt độ bắt đầu được quan trắc vào năm 1880.

A A

Theo Báo Tin Tức