27 dự án đăng ký và thực hiện đầu tư ở Châu Đốc

29/03/2018 - 07:10

 - Theo UBND TP. Châu Đốc (An Giang), quý I-2018, tình hình mời gọi đầu tư của TP. Châu Đốc có nhiều chuyển biến tích cực, tổng số dự án đăng ký đầu tư và thực hiện là 27 dự án (đã triển khai thực hiện 13 dự án), với tổng vốn trên 1.053 tỷ đồng.

A A

Đạt được kết quả trên do địa phương đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; tiếp nhận và xử lý kịp thời những phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về những vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính.

Tăng cường kiểm tra công tác cải cách hành chính và kiểm tra công vụ, không để vi phạm chuyên môn và đạo đức công vụ.

Tuân thủ lộ trình thực hiện các chỉ số PAPI và kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI), cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ, tư vấn, tháo gỡ khó khăn để doanh nghiệp lựa chọn cơ hội đầu tư.

THU THẢO