An Giang Online

Trang chủ  >>   Chính trị - Xã hội  >>   Việt Nam và Thế giới

Đoàn đại biểu biên giới Việt Nam - Lào họp thường niên lần thứ 27

Chủ nhật, 10/12/2017 06:57
Cuộc họp thường niên lần thứ 27 giữa hai Đoàn đại biểu biên giới Việt Nam - Lào diễn ra trong bầu không khí hữu nghị, đoàn kết.

MỚI NHẤT

Thương hiệu mạnh An Giang