An Giang Online

Trang chủ  >>   Chính trị - Xã hội  >>   Xây dựng Đảng

Tối thiểu bình quân cả nước giảm 10% đơn vị sự nghiệp công lập vào năm 2021

Thứ bảy, 28/10/2017 07:40
Đến năm 2021, giảm tối thiểu 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2015.

MỚI NHẤT

Thương hiệu mạnh An Giang