An Giang Online

Trang chủ  >>   Thẻ tags  >>  phát triển bền vững

Liên kết tiểu vùng, tạo sự phát triển bền vững

Thứ sáu, 03/11/2017, 1:05 SA
(AGO) - Tiểu vùng Tứ giác Long Xuyên (TGLX) hiện đang đứng trước 9 thách thức lớn: Biến đổi khí hậu, suy giảm nước ngầm, sụt, lún ...

MỚI NHẤT

Thương hiệu mạnh An Giang