An Giang Online

Trang chủ  >>   Văn hóa - Du lịch  >>   Cẩm nang du lịch

Phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn

Thứ ba, 10/10/2017 08:43
Các địa phương có tiềm năng, lợi thế lớn về phát triển du lịch xây dựng đề án cơ cấu lại ngành du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển ...

MỚI NHẤT

Thương hiệu mạnh An Giang