Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam  Trần Thanh Mẫn thăm, tặng quà Tết tại Thoại Sơn

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn thăm, tặng quà Tết tại Thoại Sơn