Vĩnh Khánh đón nhận danh hiệu xã nông thôn mới

Vĩnh Khánh đón nhận danh hiệu xã nông thôn mới