Bắt giữ nhóm đối tượng thực hiện hàng loạt vụ cướp giật tài sản

Bắt giữ nhóm đối tượng thực hiện hàng loạt vụ cướp giật tài sản