Trao quyết định cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý

Trao quyết định cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý