An Giang đặt công tác dân tộc, tôn giáo là nhiệm vụ trung tâm

16/04/2019 - 07:57

 - Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo (BCĐ) Trung ương tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW về công tác dân tộc do Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương, Phó Trưởng BCĐ Bùi Tuấn Quang làm Trưởng đoàn đã đến làm việc với Tỉnh ủy An Giang.

A A

Đoàn công tác Trung ương làm việc với Tỉnh ủy An Giang

Chủ trì buổi tiếp và làm việc với đoàn, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh, An Giang luôn đặt công tác dân tộc, tôn giáo là nhiệm vụ trung tâm. Mặc dù vùng dân tộc thiểu số (DTTS) đã có nhiều tiến bộ đáng kể nhưng chưa theo kịp cả nước, trong đó có những điểm nghẽn về hạ tầng giao thông, kết nối với cả nước. Quyết tâm của tỉnh là tận dụng những dư địa phát triển của tái cơ cấu nông nghiệp, tiềm năng du lịch, nguồn “dân số vàng”, quyết tâm kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo, đầu tư phát triển vùng DTTS…

Thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW, An Giang đã tập trung xây dựng nhiều chủ trương, giải pháp cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Trung ương. Trong đó tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, nâng cao mức sống, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Tỉnh đã ban hành nhiều chính sách kêu gọi, ưu đãi đầu tư đối với các xã đặc biệt khó khăn, các xã biên giới, xã có đông đồng bào DTTS sinh sống. Đồng thời, đẩy mạnh phát triển kinh tế biên mậu, phát huy lợi thế du lịch, tạo đòn bẩy phát triển kinh tế - xã hội trong vùng có đông đồng bào DTTS. An Giang còn có nhiều giải pháp sáng tạo trong nâng cao trình độ dân trí, giải quyết việc làm, phát triển kinh tế, chăm sóc sức khỏe, nâng cao đời sống văn hóa vùng dân tộc và miền núi…

Tin, ảnh: NGÔ CHUẨN