An Giang đoàn kết, nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, bứt phá để phát triển

13/02/2018 - 01:21

 - Năm 2017 là năm thứ 2 triển khai thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội (KT-XH) 5 năm 2016-2020. Bước vào triển khai thực hiện nhiệm vụ, bên cạnh những thuận lợi, An Giang gặp nhiều khó khăn, thách thức, như: thời tiết diễn biến bất thường, sạt lở bờ sông ở một số địa phương, dịch bệnh gia tăng… đã tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống Nhân dân.

A A

Những điểm sáng

Năm 2017 là năm thứ 2 triển khai thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội (KT-XH) 5 năm 2016-2020. Bước vào triển khai thực hiện nhiệm vụ, bên cạnh những thuận lợi, An Giang gặp nhiều khó khăn, thách  thức, như: thời tiết diễn biến bất thường, sạt lở bờ sông ở một số địa phương, dịch bệnh gia tăng… đã tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống Nhân dân.

Bằng quyết tâm chính trị, sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, điều hành của UBND tỉnh, nỗ lực của các ngành, các cấp, doanh nghiệp và Nhân dân, KT-XH của tỉnh chuyển biến tích cực, đạt mức tăng trưởng khá và cao hơn so năm 2016. Có 17/21 chỉ tiêu KT-XH đạt và vượt kế hoạch.

Chính trị, văn hóa - xã hội phát triển

Công tác xây dựng Đảng, vận động quần chúng chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của hệ thống chính trị, nhất là việc triển khai các mô hình về sắp xếp tổ chức bộ máy.

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VI (nhiệm kỳ 2017 - 2022) và Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2017 - 2022).

Công tác giải quyết khiếu nại của Nhân dân được tập trung và giải quyết hiệu quả hơn.

Công tác chính trị tư tưởng, phản biện xã hội, định hướng dư luận được quan tâm nhiều hơn.

Công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát được đề cao.

Công tác an sinh xã hội được đảm bảo và chăm lo. Nhiều hoạt động, phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao phong phú, đa dạng, góp phần làm giàu thêm đời sống tinh thần Nhân dân.

Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Mối quan hệ ngoại giao với tỉnh Kandal, Takeo (Vương quốc Campuchia) tiếp tục duy trì và phát triển.

Kinh tế chuyển biến tích cực

Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) năm 2017 đạt 5,11% (cao hơn 2 năm trước), cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực (khu vực I ngày càng giảm, khu vực II và III tăng dần).

Thu ngân sách đạt 5.780 tỷ đồng (vượt kế hoạch 375 tỷ đồng), tăng hơn 13% so năm 2016.

Lĩnh vực du lịch được quan tâm nhiều hơn, thu hút 7,3 triệu lượt du khách đến các khu, điểm du lịch (tăng 12% so năm 2016); đầu tư phát triển du lịch nhiều chuyển biến, có tín hiệu khả quan.

Hoạt động dịch vụ phát triển sôi động, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng gần 91.300 tỷ đồng (tăng 12,82% so năm 2016).

Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 36.609 tỷ đồng (tăng 7,43% so năm 2016).

Môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện, số doanh nghiệp thành lập mới tăng 30%, số dự án đăng ký đầu tư tăng 22% so năm trước.