An Giang đổi mới phương thức lãnh đạo, tinh gọn bộ máy

19/10/2017 - 15:10
A A

(AGO) - Lời tòa soạn: Xác định việc tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả vừa là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài. Thời gian qua, Tỉnh ủy An Giang và các cấp ủy luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Trung ương về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả nhằm xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch vững mạnh, bộ máy chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội hoạt động hiệu quả.

Kỳ 1: Đổi mới phương thức lãnh đạo, tinh gọn bộ máy cơ sở

Cồng kềnh, chồng chéo, ít hiệu lực, kém hiệu quả là tình trạng chung của bộ máy hành chính, trong đó có cấp cơ sở - nơi trực tiếp tiếp xúc và giải quyết các công việc của dân. Để khắc phục tình trạng này, thời gian qua, An Giang đã triển khai thực hiện mô hình Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) xã. Lá cờ đầu thực hiện mô hình “2 trong 1” này là huyện Châu Phú - địa phương đầu tiên trong tỉnh An Giang và khu vực ĐBSCL có 100% xã, thị trấn thực hiện mô hình này.

Diện mạo đổi thay

Đến với Châu Phú những ngày đầu tháng 10, hẳn ai cũng cảm nhận được sự đổi thay, phát triển của một huyện “thuần nông”. Những con đường đất lồi lõm đã được thay thế bằng những con đường tráng nhựa, bê-tông phẳng lì; các tuyến kênh mương, đường nội đồng được kiên cố hóa phục vụ sản xuất nông nghiệp… Kinh tế - xã hội phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của người dân cũng được nâng lên; nhiều công trình trọng điểm được đầu tư xây dựng và phát huy hiệu quả. Đó là kết quả của sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và Nhân dân địa phương trong việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM).

Không những thế, đó còn là kết quả của những đột phá trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng bộ máy, hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả của huyện. Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Châu Phú Lê Thị Kim Hồng cho biết: “Thực hiện chủ trương của Trung ương và Tỉnh ủy về việc thực hiện mô hình “2 trong 1” đã góp phần tích cực vào việc đổi mới phương thức của tổ chức Đảng. Việc nhất thể hóa chức danh Bí thư đồng thời là Chủ tịch UBND xã đã tạo ra những chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị của huyện. Năng lực, phương thức lãnh đạo các cấp ủy được nâng lên và có nhiều đổi mới, nhất là trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội địa phương gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM.

1.jpg

Diện mạo của huyện Châu Phú đang được đổi thay từng ngày

Là địa phương không nằm trong lộ trình XDNTM của huyện và tỉnh. Nhưng đầu năm 2016, xã Khánh Hòa đã mạnh dạn “xin” được XDNTM, với  mục tiêu phấn đấu đến năm 2018 hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu để được công nhận xã NTM. Với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, phát huy nội lực sức dân, đến nay, 100% tuyến đường trục chính, đường liên xã, liên ấp và đường nội đồng trên địa bàn xã Khánh Hòa đã được láng nhựa, giúp việc đi lại, vận chuyển hàng hóa, giao thương của bà con thuận lợi. Tiêu biểu là 10km đường vòng nối liền 4 ấp Khánh Thuận, Khánh Châu, Khánh Lợi, Khánh Đức đã được láng nhựa phẳng lì, với tổng kinh phí trên 14 tỷ đồng. Trong đó, bà con tự nguyện đóng góp 70% số tiền và hàng ngàn ngày công lao động. Và Khánh Hòa đang hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục để được công nhận xã NTM vào cuối năm 2017.

Chia sẻ về những đề xuất táo bạo và sự quyết tâm “lên” nông thôn mới sớm 1 năm của xã, Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND xã Khánh Hòa Lê Thị Hải Âu cho biết: “Khi mới bắt tay vào XDNTM, điều khó khăn, trăn trở nhất của xã là tỷ lệ đường giao thông láng nhựa, bê-tông thấp, khó thực hiện. Tuy nhiên, xác định XDNTM là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa quan trọng, đòi hỏi sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy Đảng, chính quyền và sự hưởng ứng nhiệt tình của Nhân dân. Với vai trò Bí thư đồng thời là Chủ tịch UBND xã, tôi đã cùng cán bộ, đảng viên, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động giúp người dân hiểu rõ về chủ trương XDNTM. “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, cán bộ, đảng viên trong xã đã gương mẫu đóng góp ngày công, kinh phí để chung tay XDNTM. Từ đó, đã tạo được sự đồng thuận, ủng hộ, tự nguyện đóng góp của Nhân dân”.

2.jpg

Bí thư đồng thời là Chủ tịch UBND xã Khánh Hòa Lê Thị Hải Âu thăm hỏi tình hình sản xuất của bà con nông dân

“Không riêng ở xã Khánh Hòa mà nhiều địa phương khác trong huyện cũng gặt hái thành công nhờ thực hiện mô hình nhất thể hóa chức danh Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND xã. Điển hình như xã Bình Mỹ, Bình Phú, Bình Chánh,…

Gọn nhẹ, hiệu quả, phát huy năng lực cán bộ

Bên cạnh việc thực hiện mô hình “2 trong 1”, Châu Phú còn tiến hành sắp xếp, kiêm nhiệm một số chức danh cán bộ xã, thị trấn đối với các chức danh có nhiệm vụ tương đồng. Cụ thể, đã bố trí sắp xếp, kiêm nhiệm các chức danh cấp xã, thị trấn, gồm: 13/13 xã, thị trấn có Phó Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND, phụ trách công tác Đảng; 4/13 xã, thị trấn có Phó Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ), phụ trách Khối vận; 6/13 xã, thị trấn, Phó Chủ tịch HĐND kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra; 10/13 xã, thị trấn, cán bộ Tổ chức kiêm công tác Nội vụ; 3/13 xã, thị trấn, cán bộ Tuyên giáo kiêm Văn phòng Đảng ủy; 1/13 xã, cán bộ văn hóa phụ trách Đài Truyền thanh, quản lý Nhà Văn hóa; 8/13 xã, thị trấn, Ủy viên Thường trực UBMTTQ kiêm công tác Dân vận; 6/13 xã, thị trấn, cán bộ địa chính - xây dựng kiêm cán bộ giao thông - thủy lợi;  1/13 xã, thị trấn, Chủ tịch Công đoàn kiêm Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ và 1/13 xã Chủ tịch Công đoàn kiêm cán bộ xóa đói giảm nghèo - gia đình trẻ em.

Sau khi thực hiện việc sắp xếp, kiêm nhiệm, số cán bộ chuyên trách giảm 1 định suất, khi thực hiện Bí thư đồng thời là Chủ tịch UBND xã, Phó Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND xã, Phó Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBMTTQ xã. Đồng thời, giảm 6 định suất đối với công chức, cán bộ không chuyên trách sau khi kiêm nhiệm. Việc sắp xếp, kiêm nhiệm các chức danh có nhiệm vụ tương đồng trong hoạt động của cán bộ xã, thị trấn góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy và cán bộ; tập trung đầu mối giải quyết một số đầu công việc; tiết kiệm, giảm chi thường xuyên. Không những thế, việc này giúp bộ máy gọn nhẹ, tránh tình trạng cồng kềnh về tổ chức, chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ; quản lý và sử dụng biên chế có hiệu quả...

3.jpg

Bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, đưa kinh tế - xã hội ngày càng phát triển

“Quan trọng nhất là bộ máy cấp xã được tinh gọn và hoạt động có hiệu quả. Số lượng cán bộ và định suất tiền lương giảm 7/47 định biên được giao cho mỗi xã. Phần kinh phí tiết kiệm khoảng 200 triệu/năm sẽ được sử dụng chi tăng thu nhập trong cơ quan, đơn vị. Tăng thêm trợ cấp, thu nhập cho lực lượng cán bộ xã, thị trấn tương xứng với công việc thực hiện theo Quy chế chi tiêu nội bộ đã được ban hành. Mặt khác, việc sắp xếp, kiêm nhiệm một số chức danh cán bộ xã, thị trấn nhằm tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với bộ máy và hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức. Xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông về nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”- đồng chí Lê Thị Kim Hồng cho biết.

Ngoài bố trí sắp xếp, kiêm nhiệm các chức danh cấp xã, thị trấn, huyện Châu Phú còn thực hiện Đề án sáp nhập Trung tâm Văn hóa với Trung tâm Thể thao thành Trung tâm Văn hóa - Thể thao. Sau khi sáp nhập, giảm còn 16/38 biên chế được giao trước đây. Đối với huyện thì việc tinh gọn bộ máy không chỉ giảm chi lương mà còn giảm chi thu nhập theo lương, hoạt động phí… và con số này là không nhỏ”- đồng chí Lê Thị Kim Hồng chia sẻ. 

Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Phú về công tác xây dựng Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân đã đánh giá cao tinh thần tiên phong, chủ động của huyện Châu Phú trong việc tinh gọn bộ máy và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

 

Kỳ 2: Hướng đến nền hành chính chuyên nghiệp, hiệu quả, vì Nhân dân

Thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Long Xuyên là địa phương “cấp huyện” đầu tiên của An Giang thực hiện mô hình nhất thể hóa chức danh Bí thư đồng thời là Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố; thành lập Văn phòng chung của Thành ủy, Hội đồng nhân dân (HĐND), UBND và Văn phòng Khối Dân vận, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố.

“Việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm”

Đồng chí Phạm Thành Thái, Bí thư Thành ủy đồng thời là Chủ tịch UBND TP. Long Xuyên đã để lại ấn tượng đối với bà con, bởi hình ảnh người lãnh đạo gần gũi, vui vẻ, hòa nhã với dân. Đi qua con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo, chúng tôi theo chân đồng chí Phạm Thành Thái đến ngôi nhà nhỏ ọp ẹp số 357/10, khóm Đông Thạnh, phường Mỹ Thạnh, của cháu Nguyễn Đức Huy (15 tuổi, bị bệnh thiểu năng), do gia đình khó khăn nên cha mẹ phải đi làm ăn xa, để Huy lại cho bà ngoại trông nuôi.

Sau khi thăm hỏi và biết hoàn cảnh, đồng chí Phạm Thành Thái đã chỉ đạo UBMTTQVN thành phố phối hợp phường Mỹ Thạnh tiến hành làm thủ tục cất nhà Đại đoàn kết cho cháu Nguyễn Đức Huy. Không giấu được niềm vui, bà Nguyễn Thị Hòa (bà ngoại cháu Huy) rưng rưng nước mắt: “Cảm ơn chú Năm! Được cất căn nhà mới cho cháu nó là niềm mơ ước của tui. Chứ nhà cửa lung lay như vậy, không biết nó sập giờ nào”.

4.jpg

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Long Xuyên Phạm Thành Thái thăm hỏi, chỉ đạo cất nhà Đại đoàn kết cho gia đình cháu Nguyễn Đức Huy

Kể cho tôi nghe những chuyện về người đứng đầu, đồng chí Lê Kỳ Quang, Chánh Văn phòng Thành ủy, HĐND, UBND TP. Long Xuyên cho biết: “Vừa qua, trên địa bàn thành phố đã xảy ra nhiều vụ thiên tai, sạt lở, lốc xoáy, hỏa hoạn. Với tư cách là Bí thư đồng thời là Chủ tịch UBND thành phố, đồng chí Phạm Thành Thái cùng với các ban ngành, đoàn thể đã trực tiếp xuống hiện trường khảo sát và chỉ đạo công tác hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống. Trong đó, vừa chỉ đạo MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện công tác vận động xã hội hóa, vừa chỉ đạo các phòng chuyên môn xuất ngân sách để hỗ trợ. Từ đó, công tác khắc phục được kịp thời hơn. Điển hình, vụ giông lốc xảy ra tại xã Mỹ Khánh vào ngày 5-6-2017 làm tốc mái, hư hại 12 căn nhà của người dân đã được khắc phục hậu quả trong 2 ngày”.

“Với vai trò là Bí thư Thành ủy, tôi đã thống nhất chủ trương sử dụng đất công sử dụng không hiệu quả để xã hội hóa bố trí xây dựng khu nhà ở cho hộ nghèo. Đồng thời, với vai trò là Chủ tịch UBND thành phố, tôi đã cụ thể hóa chủ trương bằng việc chỉ đạo công tác chuẩn bị và thực hiện đầu tư. Đến nay, thành phố đã có 2 khu nhà ở cho hộ nghèo không có đất ở và đang tiếp tục thực hiện thêm 4 khu trong năm 2017. Đây là những công trình thiết thực, ý nghĩa, góp phần tạo uy tín cho Đảng, củng cố niềm tin đối với Nhân dân. Quan điểm của tôi là “việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm” ”- đồng chí Phạm Thành Thái chia sẻ.

5.jpg

Người đứng đầu gần dân, sát dân

“Bản thân giữ cùng lúc hai vị trí cả Thành ủy và UBND nên giảm được thời gian hội họp cho các cấp ủy và phòng ban chuyên môn. Vì nhiều nội dung đáng lẽ phải tổ chức 2 cuộc họp (của Đảng riêng, của chính quyền riêng) nhưng nay thì gom lại thành một. Đặc biệt, việc nhất thể hóa chức danh Bí thư đồng thời là Chủ tịch UBND thành phố đảm bảo được mục đích: Tinh giản biên chế, sắp xếp tinh gọn bộ máy; nâng cao hiệu quả, phát huy vai trò lãnh đạo, điều hành của người đứng đầu; đảm bảo sự giám sát của Nhân dân đối với Tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên”- đồng chí Phạm Thành Thái cho biết.

Táo bạo trong tinh gọn bộ máy

Bên cạnh việc thực hiện mô hình Bí thư đồng thời là Chủ tịch UBND thành phố, hiện nay, Long Xuyên còn triển khai thực hiện Đề án 04. Theo đó, đã thành lập Văn phòng chung và tiến hành nhất thể hóa đối với các chức danh lãnh đạo của Văn phòng Thành ủy với Văn phòng HĐND và UBND thành phố. Cụ thể, Chánh Văn phòng Thành ủy, Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố chỉ 1 biên chế, thay vì trước đây là 2 biên chế; 5 Phó Chánh Văn phòng (3 biên chế của Văn phòng Thành ủy, 2 biên chế của Văn phòng HĐND và UBND thành phố), mỗi Phó Chánh Văn phòng sẽ phụ trách 1 tổ chuyên môn. Việc nhất thể hóa chức danh giúp biên chế của UBND thành phố cũng giảm theo.

6.jpg

Việc nhất thể hóa chức danh lãnh đạo, tinh gọn bộ máy giúp khắc phục tình trạng cồng kềnh, chồng chéo trong triển khai thực hiện nhiệm vụ

Song song đó, để khắc phục những hạn chế trong hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, như: Phương thức lãnh đạo còn chồng chéo, thiếu sự phối hợp đồng bộ từ khâu triển khai, thực hiện; bộ máy hoạt động có nơi thừa, nơi thiếu, phân tán, chưa tạo thành sức mạnh thật sự trong thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Trong khi đó, về chức năng, nhiệm vụ các đơn vị này có những nội dung mang tính tương đồng. Theo đó, ngày 8-6-2017, Thành ủy Long Xuyên đã ban hành Đề án 05 về việc xây dựng Văn phòng Khối Dân vận, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội TP. Long Xuyên (gọi tắt là Văn phòng Khối).

“Qua thực hiện Đề án 05, tổng số biên chế của Ban Dân vận Thành ủy, cơ quan MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố từ 37 biên chế giảm còn 33 biên chế (bộ phận Văn phòng chung của Khối 11 biên chế, bộ phận lãnh đạo các đơn vị trong khối 21 biên chế)”- đồng chí Phạm Thành Thái thông tin.

Việc thành lập Văn phòng Khối đã giúp công tác chỉ đạo, lãnh đạo triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Ban Dân vận, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố được chủ động, tập trung; huy động tốt các nguồn lực con người, cơ sở vật chất, trang thiết bị. Chất lượng công tác, chương trình phối hợp chặt chẽ hơn; phát huy được trí tuệ của tập thể lãnh đạo trong xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức thực hiện…

Sau khi triển khai sáp nhập một số cơ quan tham mưu, chuyên môn, như: Văn phòng Thành ủy với Văn phòng HĐND và UBND; Văn phòng MTTQ với Văn phòng các tổ chức chính trị - xã hội; sáp nhập Trung tâm Y tế thành phố với Bệnh viện Đa khoa Long Xuyên, Trung tâm Thể dục - Thể thao với Trung tâm Văn hóa thành phố đã giảm được 6 biên chế theo Đề án tinh giản biên chế đã triển khai. Qua đó, đã từng bước đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị, xây dựng tổ chức bộ máy đồng bộ, tinh gọn, hiệu quả, khắc phục tình trạng cồng kềnh, chồng chéo; phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Anh Kiệt: Mô hình nhất thể hóa chức danh và sáp nhập văn phòng chung của Long Xuyên là mô hình mới, hay, mang tính đột phá trong tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Việc thực hiện mô hình này giúp xử lý công việc kịp thời, nhanh chóng, thông suốt, giảm hội họp, tiết kiệm thời gian; nâng cao hiệu quả việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đây cũng là môi trường để thử thách, rèn luyện cán bộ qua thực tiễn công tác. Đồng thời, củng cố tinh thần đoàn kết nhất trí trong nội bộ; việc tổ chức và huy động nguồn lực được thuận lợi; sự phối hợp và gắn kết các thành viên của hệ thống chính trị ngày càng chặt chẽ hơn. 

 

Kỳ 3: Cả hệ thống chính trị vào cuộc

Tỉnh An Giang đã nhận thức rõ tầm quan trọng của việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị và là một trong những yếu tố quyết định đối với công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị, là chìa khóa cho sự ổn định và phát triển của tỉnh. Những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền trong tỉnh An Giang đã triển khai tích cực việc đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, sắp xếp, kiện toàn tổ chức các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở và đạt một số kết quả quan trọng.

Đổi mới phương thức, nâng tầm lãnh đạo của Đảng

Là tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm khu vực ĐBSCL, An Giang có 80% diện tích sản xuất nông nghiệp và hơn 70% dân số lao động nông thôn. Vì vậy, Tỉnh ủy luôn quan tâm, dành nguồn lực đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn, tạo nền tảng vững chắc thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 09 về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nhằm đưa nền nông nghiệp tỉnh nhà phát triển bền vững, cải thiện đời sống nông dân. Đồng thời, lồng ghép thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tạo tiền đề để cơ cấu lại nền nông nghiệp. Từ đó, nông nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò nền tảng của nền kinh tế, từng bước phát triển theo chiều sâu, đời sống người dân và bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc.

7.jpg

Nghị quyết 09 của Tỉnh ủy đi vào cuộc sống, tạo nền tảng để nền nông nghiệp tỉnh nhà phát triển bền vững, cải thiện đời sống nông dân.

Bên cạnh đó, để khai thác tối đa lợi thế, tiềm năng về du lịch, Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết 11-NQ/TU ngày 18-1-2013 về “Đẩy mạnh phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh An Giang đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020”, phấn đấu đưa An Giang trở thành một trong những trung tâm văn hóa - du lịch hấp dẫn của ĐBSCL. Đồng thời, huy động nhiều nguồn lực đầu tư cho ngành Du lịch của tỉnh; xây dựng các sản phẩm du lịch có chất lượng, đa dạng, đặc sắc, đáp ứng nhu cầu của du khách. Trong đó, tỉnh tập trung ưu tiên phát triển 4 loại hình du lịch đặc trưng, như: Du lịch tâm linh; du lịch tham quan, nghỉ dưỡng; du lịch sinh thái, du lịch sông nước; tham quan di tích văn hóa - lịch sử. Nhờ đó, 9 tháng đầu năm 2017, An Giang đã đón 7 triệu lượt khách (tăng 11% so cùng kỳ năm 2016, đạt 102% so với kế hoạch), doanh thu du lịch đạt 3.250 tỷ đồng (tăng 96% so cùng kỳ năm 2016). Qua đó, cho thấy, du lịch đã - đang trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, đóng góp nhiều vào ngân sách Nhà nước và sự phát triển của tỉnh.

8.jpg

Nghị quyết 11 của Tỉnh ủy tiếp tục khẳng định và phấn đấu đưa An Giang trở thành một trong những trung tâm văn hóa - du lịch hấp dẫn của ĐBSCL và cả nước

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã chủ động cụ thể hóa đường lối của Đảng, chỉ đạo điều hành của Chính phủ bằng việc ban hành các nghị quyết, chỉ thị, chương trình công tác hàng năm; xây dựng các quy hoạch, đề án liên quan đến xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, mở rộng đối ngoại.

Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy luôn bám sát Quy chế làm việc, Chương trình làm việc toàn khóa và hàng năm; tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương. Đồng thời, phát huy đoàn kết, dân chủ trong hoạt động, đề cao vai trò, trách nhiệm, sự gương mẫu của từng cấp ủy viên. Phát huy tốt vai trò các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc, nhất là vai trò của Đảng đoàn HĐND, MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh trong chỉ đạo, giám sát, điều hành phát triển kinh tế - xã hội. Các cấp ủy từng bước đổi mới, nâng chất các hội nghị, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tự phê bình, phê bình và hoạt động chất vấn trong các hội nghị. Qua đó, vai trò tập thể cấp ủy được nâng lên đi đôi với phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, năng lực, trí tuệ của từng cấp ủy viên trong thảo luận, đóng góp, xây dựng các chủ trương, nghị quyết của cấp ủy; tâp hợp, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong quyết định và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

9.jpg

Nâng chất, đổi mới hội nghị cấp ủy phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong quyết định và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ

Cùng với đó, các địa phương đã tập trung chỉ đạo xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh; không ngừng củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng đi vào nền nếp, hoạt động hiệu quả. Mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội ngày càng gắn bó hơn. Việc ban hành Nghị quyết của các cấp ủy cơ sở có đổi mới theo hướng sát với tình hình thực tế, tập trung những vấn đề trọng tâm, trọng điểm. Các cấp ủy Đảng ở cơ sở quan tâm rà soát, bổ sung quy chế làm việc của Đảng ủy, quy chế hoạt động, phối hợp giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị.

“Để góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo, đổi mới phong cách, lề lối làm việc của các cấp ủy Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy chú trọng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Đồng thời, đổi mới cách ra chỉ thị, nghị quyết cũng như đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền học tập, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ. Trong đó, tập trung vào những vấn đề cấp bách, trọng yếu của địa phương, cơ quan, đơn vị để tổ chức thực hiện”- Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân chia sẻ.

Đột phá trong tổ chức bộ máy

Đến nay, các chủ trương của Trung ương về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở đều được chấp hành nghiêm túc. Song song đó, tỉnh tăng cường bồi dưỡng để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CB, CC, VC) nhằm hướng đến một nền hành chính chuyên nghiệp, minh bạch, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh, của Nhân dân.

Thực hiện mô hình Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND cấp xã được triển khai ở 10/11 huyện, thị xã, thành phố. Hiện nay, An Giang có 90/156 xã, phường, thị trấn thực hiện mô hình này, gồm: TP. Long Xuyên 11/13, TP. Châu Đốc 3/7, TX. Tân Châu 6/14, huyện Châu Thành 8/13, Tri Tôn 13/15, Tịnh Biên 9/14, An Phú 7/14, Phú Tân 11/18, Thoại Sơn 16/17 và Chợ Mới 6/18. Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Anh Kiệt: “Qua thực hiện mô hình Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND cấp xã đã tạo điều kiện cho cấp ủy chỉ đạo hoạt động HĐND, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy trong phát huy quyền dân chủ. Tạo sự thống nhất cao trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương; HĐND ban hành Nghị quyết để cụ thể hóa, quyết định biện pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo các chủ trương, chính sách đi vào cuộc sống”.

“Một trong những mô hình mang lại hiệu quả ở nhiều địa phương trong cả nước đó là mô hình nhất thể hóa chức danh Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cấp xã. Thấy được những hiệu quả mà mô hình “2 trong 1” này mang lại, thời gian qua, An Giang cũng đã triển khai thực hiện mô hình ở 10/11 huyện, thị xã, thành phố, tại 42/156 xã, phường, thị trấn, gồm: Huyện Châu Phú 13/13 (đạt 100%), TX. Tân Châu 11/14, An Phú 3/14, TP. Châu Đốc 2/7, TP. Long Xuyên 3/13, Tri Tôn 2/15, Chợ Mới 4/18, Tịnh Biên 1/14, Phú Tân 2/18 và Châu Thành 1/13. Đặc biệt, tại TP. Long Xuyên đã thực hiện thí điểm mô hình Bí thư Thành ủy đồng thời là Chủ tịch UBND thành phố; sáp nhập văn phòng chung của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố và thành lập Văn phòng Khối Dân vận, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố Long Xuyên. Việc thực hiện mô hình “2 trong 1” này đã tạo sự thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành, bớt khâu trung gian nên trong xử lý công việc kịp thời và hiệu quả”- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Võ Anh Kiệt thông tin.

10.jpg

Tích cực cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quan tâm chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần Nhân dân

Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17-4-2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ CB, CC, VC và Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20-11-2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 01-KH/TU về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ CB, CC, VC. Đồng thời, các cơ quan Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, các huyện và Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và xây dựng Đề án tinh giản biên chế theo lộ trình đến năm 2021 giảm tối thiểu 10%.

Cụ thể, cơ quan khối Đảng, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội có 29 đơn vị, biên chế phân bổ 1.486 biên chế sẽ phấn đấu đến năm 2021 thực hiện tinh giản 162 biên chế. Các sở, ngành trực thuộc UBND tỉnh (23 đơn vị, 1.120 đơn vị sự nghiệp công lập), với 2.878 biên chế công chức trong cơ quan hành chính Nhà nước và 39.427 biên chế làm việc ở các sự nghiệp công lập sẽ thực hiện lộ trình đến năm 2021 tinh giản 1.639 biên chế. Trong năm 2016, tỉnh đã trình Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính thẩm tra, phê duyệt 116 trường hợp, với tổng kinh phí 13 tỷ đồng và thống nhất thực hiện chính sách tinh giản biên chế cho 79 trường hợp CB, CC ở địa phương. Nhìn chung, việc giải quyết chính sách tinh giản biên chế trong năm qua đã đảm bảo theo đúng quy trình, thủ tục và phù hợp với nguyện vọng của các đối tượng.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân, thời gian qua, song hành với việc phát triển kinh kế - xã hội, An Giang luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng. Trong đó, việc tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả luôn bám sát Cương lĩnh của Đảng, Hiến pháp năm 2013, Điều lệ Đảng, phù hợp với tình hình thực tế. Trong thực hiện cẩn trọng, đổi mới, vận dụng sáng tạo, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và phát huy vai trò làm chủ của Nhân dân thông qua MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội; bám sát mục tiêu, yêu cầu và huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. Những kết quả nổi bật đó góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần xây dựng quê hương Bác Tôn ngày càng phát triển.

 

Kỳ cuối: Để bộ máy tinh gọn, nâng tầm lãnh đạo của Đảng trong thời kỳ mới

Kinh nghiệm và hạn chế

Theo Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân, thời gian qua, cùng với các địa phương trong cả nước, An Giang luôn quan tâm, chú trọng việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả… bước đầu mang lại những kết quả tích cực, góp phần đưa tỉnh nhà ngày càng phát triển. Để đạt được những kết quả trên là nhờ phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy gương mẫu chấp hành tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm cá nhân trong quan hệ với tập thể khi thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Giữ được sự đoàn kết, thống nhất từ ý chí đến hành động, nhất là phát hiện và tập trung quyết liệt vào những vấn đề lớn, then chốt của tỉnh. Kịp thời phát hiện, chỉ đạo xử lý dứt điểm các biểu hiện về thiếu dân chủ, mất đoàn kết ở một số địa phương, đơn vị.

Song song đó, tỉnh thật sự coi trọng việc đổi mới lề lối làm việc, nói đi đôi với làm và làm phải có trách nhiệm. Cấp ủy và người đứng đầu phải gương mẫu. Phải tạo mối đoàn kết, gắn bó trong nội bộ và Nhân dân. Phải thật sự phát huy trí tuệ tập thể, trách nhiệm tập thể và vai trò cá nhân trong lãnh đạo, điều hành. Đồng thời, trong quá trình thực hiện, các cấp ủy, địa phương, đơn vị nắm vững, thực hiện tốt nội dung đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị sát thực tế, phù hợp với điều kiện cụ thể của mình. Quy định trách nhiệm, thẩm quyền rõ ràng vai trò Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý điều hành và hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Võ Anh Kiệt cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được, thời gian qua, việc đổi mới, đột phá, sáng tạo của tỉnh vẫn còn bị hạn chế bởi những quy định của pháp luật và quy chế của Trung ương. Cụ thể, Trung ương quy định tổ chức bộ máy thực hiện theo một khuôn mẫu nhất định nhưng chưa chú ý đầy đủ đến các yếu tố tác động đến cơ quan, tổ chức và yếu tố đặc thù về kinh tế, xã hội, dân cư, địa lý của các địa phương. Một số mô hình tổ chức có từ lâu nhưng vẫn chưa sửa đổi hay bổ sung. Quy định về tổ chức bộ máy, tiêu chuẩn vị trí chức danh các cơ quan Đảng, đoàn thể độc lập với các cơ quan quản lý Nhà nước là yếu tố dẫn đến bộ máy còn cồng kềnh, chồng chéo, hiệu lực không cao. Chậm sơ kết, tổng kết một số mô hình hay, cách làm hiệu quả liên quan đến tổ chức bộ máy để triển khai và nhân rộng trong cả nước.

11.jpg

Tỉnh ủy An Giang tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến Đề án của Trung ương về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh họn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”

Bên cạnh đó, việc quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thiếu sự liên thông nên có hiện tượng chồng chéo, không rõ ràng, không có sự phối hợp trách nhiệm về các nguồn lực; giao nhiệm vụ không đi đôi với giao biên chế và quy định các định mức cụ thể để thực hiện. Chính sách tiền lương chậm được cải tiến, chế độ tiền lương chưa tương xứng với nhiệm vụ, sự cống hiến của công chức để họ yên tâm, chuyên cần với công việc ở vị trí công tác của mình trong bộ máy hành chính Nhà nước, nhất là chế độ chính sách cán bộ cấp xã, ấp thấp. Điều này ít nhiều ảnh hưởng đến việc thu hút đội ngũ chuyên gia đầu ngành, nhà khoa học giỏi trong một số lĩnh vực tỉnh đang cần (thương mại, du lịch, khoa học - công nghệ, môi trường, y tế…) về công tác tại An Giang. Mặt khác, chính sách giải quyết đầu ra theo chủ trương tinh giản biên chế quá rườm rà từ quy trình, thủ tục, đến độ trễ trong thẩm định.

Hướng tới bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả

Để việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng bộ máy tinh gọn hoạt động hiệu quả, An Giang đang tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ chủ chốt các cấp về yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả để tạo quyết tâm cao trong toàn Đảng bộ. Đồng thời, nâng cao chất lượng ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của các cấp ủy. Quán triệt tinh thần mạnh dạn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm khi tổ chức thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng.

Song song đó, thực hiện đúng quy trình, có đổi mới đối với công tác tổ chức và cán bộ nhằm tăng cường tính khách quan, công khai, minh bạch, công tâm trong lựa chọn đội ngũ cán bộ. Đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và thu hút người có đức, có tài vào làm việc trong các tổ chức của hệ thống chính trị của tỉnh. Cùng với đó, tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn đầu mối bên trong các tổ chức trong hệ thống chính trị gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Từng bước thực hiện cải cách chế độ tiền lương.

Đổi mới cơ chế đánh giá công chức, viên chức theo hướng lượng hóa và cá nhân chịu trách nhiệm. Sau khi có chủ trương của Trung ương, tỉnh sẽ triển khai thực hiện Đề án đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, sắp xếp tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh gắn Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện.

12.jpg

Chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Bên cạnh đó, các cấp ủy Đảng từ tỉnh đến cơ sở tập trung hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương của Đảng để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc gắn liền thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 15, ngày 12-1-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh”. Theo đó, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở, khắc phục tình trạng “hành chính hóa” để gần dân, sát dân hơn. Tăng cường phối hợp giữa MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội với các cơ quan, tổ chức có liên quan; nâng cao chất lượng giám sát và phản biện xã hội. Kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh gọn đầu mối, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ chuyên trách của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội phù hợp giữa các cấp và trong từng cơ quan. Tăng cường cơ chế giám sát của Nhân dân đối với cán bộ, đảng viên. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ, nhất là công nghệ thông tin trong phục vụ lãnh đạo, quản lý, điều hành, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị.

13.jpg

An Giang hướng đến nền hành chính tinh gọn, hiệu quả, vì Nhân dân

“Chủ trương đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng bộ máy chính quyền tinh gọn, hiệu quả là quá trình tất yếu để hoàn thiện và nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong tình hình mới. Chính vì vậy, tôi đề xuất tiếp tục thực hiện thí điểm việc kiêm nhiệm chức danh người đứng đầu hoặc hợp nhất một số cơ quan của Đảng và Nhà nước có chức năng, nhiệm vụ tương đồng cấp tỉnh, cấp huyện và hợp nhất Văn phòng cấp ủy với Văn phòng HĐND, UBND cấp huyện ở những nơi có điều kiện. Đồng thời, cần sớm có quy định hướng dẫn thực hiện chung cho cả tỉnh và trên phạm vi cả nước.”- Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Long Xuyên Phạm Thành Thái đề xuất.

Bài, ảnh: THU THẢO

BÌNH LUẬN