An Giang đồng tâm hiệp lực, vượt qua khó khăn, phát triển kinh tế - xã hội bền vững

28/01/2017 - 01:00
A A

(AGO) - Năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020), mặc dù gặp nhiều khó khan, thách thức nhưng với sự chung sức, đồng lòng, nỗ lực của toàn Đảng bộ và các tầng lớp Nhân dân nên tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo tiền đề phát triển cho các năm tiếp theo. Nhân dịp đón xuân Đinh Dậu năm 2017, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Võ Thị Ánh Xuân đã trả lời phỏng vấn phóng viên (P.V) Báo An Giang.

P.V: Sau 1 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2015- 2020), xin đồng chí đánh giá khái quát những kết quả phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) của tỉnh trong năm 2016?

Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân: Năm 2016 là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp trong bối cảnh tình hình thế giới, trong nước và trong tỉnh, bên cạnh những thuận lợi, tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức, như: tình hình sản xuất, tiêu thụ, xuất khẩu nông sản, thủy sản còn bấp bênh; thời tiết hạn hán, xâm nhập mặn, dịch bệnh... đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của doanh nghiệp, đời sống của Nhân dân. Trước tình hình trên, Đảng bộ, chính quyền, các cấp, các ngành đã kịp thời có những giải pháp thiết thực, huy động mọi nguồn lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

IMG-0131.jpg

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân trao học bổng “cùng em đến trường” cho học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn

Ngay từ đầu năm, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo xây dựng và ban hành các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, phát triển hạ tầng du lịch, phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)… Kết quả phần lớn các chỉ tiêu KT-XH năm 2016 đã đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP đạt 6,5%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực; GRDP bình quân đầu người đạt gần 34 triệu đồng/người/năm (tăng trên 2,7 triệu đồng/người so năm trước); kim ngạch xuất khẩu đạt 750 triệu USD. Các chính sách về an sinh xã hội được triển khai đồng bộ; sự nghiệp giáo dục - đào tạo, giải quyết việc làm, giảm nghèo, chăm sóc sức khỏe Nhân dân đạt nhiều kết quả tích cực. Giữ vững quốc phòng - an ninh, đảm bảo trật tự xã hội, an toàn giao thông.

moi.jpg

Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh và Tỉnh trưởng tỉnh Takeo (Campuchia) Lay Vannak ký kết hợp tác An Giang – Takeo

Nét nổi bật trong năm qua là việc chuyển dịch cơ cấu sản xuất trong nông nghiệp theo hướng giảm dần diện tích trồng lúa, tăng tỷ trọng các ngành có giá trị sản xuất cao hơn (chăn nuôi, rau màu, cây ăn trái…) gắn với ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, bước đầu thu hút được một số doanh nghiệp đầu tư phát triển nông nghiệp. Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai theo hướng thực chất, huy động được sự tham gia của hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, trong năm, có thêm 8 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã được công nhận lên 21/119 xã đến cuối năm 2016. Trong công tác chỉ đạo, điều hành, UBND  tỉnh cùng các sở, ngành, địa phương tập trung làm tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, tạo chuyển biến rõ nét trong thu hút đầu tư (so với năm 2015, số dự án tăng 2,3 lần, số vốn đăng ký tăng 3,8 lần với khoảng 14.670 tỷ đồng, cao hơn tổng số vốn thực hiện đầu tư của giai đoạn 2010-2015). Kết quả nêu trên thể hiện sự quyết tâm, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, các ngành, các cấp góp phần cải thiện môi trường đầu tư, tạo hình ảnh và thái độ thân thiện của An Giang đối với các nhà đầu tư.

P.V: Năm qua, Đảng bộ tỉnh luôn đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực và hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy, xin đồng chí cho biết kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng?

Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân: Các cấp ủy Đảng quan tâm nhiều hơn công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng có bước đổi mới, cải tiến lề lối làm việc, hướng về cơ sở, giải quyết kịp thời yêu cầu thực tiễn đặt ra. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngày càng thiết thực, nhiều cán bộ, đảng viên nêu cao trách nhiệm, gương mẫu, nói đi đôi với làm. Công tác chính trị- tư tưởng và định hướng dư luận xã hội được quan tâm. Công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí cán bộ được chú trọng. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, việc khắc phục những hạn chế, yếu kém theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) được thực hiện thường xuyên. Công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng có chuyển biến tích cực.  

IMG-1295.jpg

Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân ân cần thăm hỏi gia đình chính sách

Tỉnh đã tập trung lãnh đạo và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn tỉnh. Hệ thống dân vận các cấp bám sát cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng để kịp thời kiến nghị giải quyết các khó khăn, bức xúc của người dân. Làm tốt vai trò nòng cốt phát động các phong trào thi đua phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới, thực hiện an sinh xã hội, quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư… được Nhân dân đồng tình hưởng ứng.

P.V: Theo đồng chí, đâu là những yếu tố quan trọng để Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà đạt được những thành tựu nổi bật trong năm 2016?

Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân: Có nhiều nguyên nhân mang lại kết quả nêu trên nhưng chủ yếu là phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo của Đảng bộ, huy động được trí tuệ và những kinh nghiệm quý báu của các thế hệ cán bộ đi trước, phát huy tinh thần trách nhiệm của tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy đảng cùng với sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân. Bên cạnh đó, trong năm 2016, chúng ta tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ to lớn của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ và các bộ, ngành Trung ương, đây chính là điều kiện thuận lợi để An Giang phát triển trước mắt và lâu dài.

P.V: Bên cạnh những kết quả phấn khởi mà tỉnh đã đạt được trong năm qua, xin đồng chí cho biết những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân mà tỉnh cần khắc phục?

Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân: Những kết quả đã đạt được thật đáng trân trọng, nhưng chúng ta phải thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn, hạn chế cần quan tâm đó là: tăng trưởng kinh tế của tỉnh còn thấp so với khu vực và tiềm năng của tỉnh; đời sống người dân, nhất là hộ nghèo, đồng bào vùng nông thôn, vùng dân tộc còn khó khăn; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội còn yếu kém; việc chuyển đổi mô hình tăng trưởng, thu hút đầu tư, nhất là trong nông nghiệp còn chậm; tiềm năng, thế mạnh về du lịch chưa được phát huy; công tác xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa chưa đáp ứng yêu cầu; tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội, khiếu nại, tố cáo của người dân còn diễn biến khá phức tạp; kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và bộ máy hành chính từng lúc, từng nơi chưa nghiêm; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị chậm đổi mới, nhất là việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế…

IMG-4999.jpg

Cùng với các địa phương trong cả nước, An Giang đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021

Ngoài những nguyên nhân khách quan do vị trí địa lý, điều kiện của một tỉnh nông nghiệp… nguyên nhân chủ quan là do tỉnh chưa có những cơ chế, chính sách đủ hấp dẫn để huy động, thu hút nguồn lực cho đầu tư phát triển, nhất là các lĩnh vực có thế mạnh (nông nghiệp, du lịch, kinh tế biên giới). Đặc biệt, tư duy đột phá trong phát triển và khát vọng đưa tỉnh nhà vươn lên chưa lan tỏa đều khắp ở các cấp, các ngành; ý thức trách nhiệm, lề lối làm việc, trình độ, năng lực của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chưa theo kịp yêu cầu. Đây là vấn đề mà Đảng bộ hết sức quan tâm trong thời gian tới. 

P.V: Phát huy những thành tựu đã đạt được, thấy rõ những mặt hạn chế của năm qua, năm 2017, An Giang sẽ tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm nào để đưa KT-XH tỉnh nhà phát triển, thưa đồng chí?

Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân: Năm 2017 là năm thứ 2 thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH giai đoạn 2016-2020, là năm có ý nghĩa tạo đà tăng trưởng cho cả giai đoạn. Tỉnh sẽ tập trung thực hiện một số chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như sau:

Phấn đấu tăng trưởng GRDP đạt 6,7%; bình quân đầu người đạt 36,939 triệu đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 820 triệu USD; tổng vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 26.189 tỷ đồng. Tạo việc làm cho khoảng 30.000 lao động; tỷ lệ lao động được đào tạo so với tổng số lao động đang làm việc trong nền kinh tế quốc dân đạt 54%; giảm tỷ lệ hộ nghèo 1,5% so năm 2016; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 76%; có thêm 11 xã được công nhận chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã được công nhận lên 32/119 xã.

trang-9-hoang-vu.jpg

Để thực hiện các chỉ tiêu trên, tỉnh tập trung triển khai Chương trình hành động số 08-CTr/TU, ngày 11-11-2016 của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp giai đoạn 2016-2021 và định hướng đến 2025; gắn với Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng giảm dần diện tích trồng lúa để tập trung phát triển một số sản phẩm, lĩnh vực có giá trị sản xuất cao hơn, đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu (chăn nuôi, rau màu, cây ăn trái); quan tâm tháo gỡ những khó khăn để nhân rộng các mô hình sản xuất, hợp tác xã kiểu mới; đề xuất và ban hành chính sách thiết thực (đất đai, thuế…) để thu hút các doanh nghiệp lớn đầu tư trên  địa bàn. Đồng thời, xây dựng kế hoạch xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường ổn định cho các sản phẩm chủ lực của tỉnh (lúa, cá, trái cây, rau màu).

Tiếp tục huy động các nguồn lực đầu tư cho Chương trình xây dựng nông thôn mới, tạo bước chuyển biến thực sự về cơ sở hạ tầng, điều kiện sản xuất, cảnh quan môi trường và đặc biệt cải thiện thu nhập, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân nông thôn. 

DSC4275-A.jpg

Tổ chức triển khai Chương trình hành động về phát triển hạ tầng du lịch giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025. Trước mắt, trong năm 2017 tập trung hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối các khu du lịch trọng điểm; ban hành chính sách thu hút, tạo điều kiện tốt nhất để doanh nghiệp đầu tư vào du lịch; tập trung tháo gỡ khó khăn, bất cập trong quản lý để thúc đẩy phát triển khu du lịch núi Sam, núi Cấm; xây dựng Đề án thành lập Sở Du lịch để đáp ứng yêu cầu phát triển lĩnh vực kinh tế mũi nhọn này.

Xúc tiến các thủ tục cần thiết để đẩy nhanh tiến độ đầu tư các công trình trọng điểm của tỉnh (tuyến tránh thành phố Long Xuyên, cầu Châu Đốc, cầu Nguyễn Thái Học…) xem đây là các công trình thiết thực chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng và là các công trình giao thông trọng điểm của nhiệm kỳ.

DSC5853-A.jpg

Tập trung làm tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) gắn với triển khai quyết liệt chương trình khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, kiên quyết xử lý các đơn vị, cá nhân chưa thực hiện tốt, đặc biệt là những nơi còn để xảy ra tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, gây khó khăn cho doanh nghiệp và người dân, gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh, môi trường đầu tư của tỉnh. Phấn đấu năm 2017, An Giang nằm trong nhóm tốt về PCI.

Có giải pháp tích cực tăng các nguồn thu cho ngân sách để tạo sự phát triển trong thời gian tới; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để dành nguồn lực chi cho đầu tư phát triển và thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.

DSC-5046-A.jpg

Triển khai Chương trình hành động về phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Quan tâm củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống dạy nghề, đào tạo nguồn nhân lực, đảm bảo yêu cầu trước mắt và lâu dài cho địa phương. Chú trọng phát triển các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục - thể thao; huy động nguồn lực thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững.

Củng cố tiềm lực quốc phòng- an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh tấn công, trấn áp tội phạm đặc biệt là tội phạm hình sự, ma túy, buôn lậu và đảm bảo an ninh tuyến biên giới. Tập trung giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo, tăng cường đối thoại và giải quyết vấn đề bức xúc của người dân.

DSC-6752-A.jpg

Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, ngoài những nhiệm vụ thường xuyên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện 2 nhiệm vụ trọng tâm, đó là: (1) triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; (2) triển khai đề án của Tỉnh ủy về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, sắp xếp tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác vận động quần chúng. Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể các cấp tiếp tục hướng mạnh về cơ sở, phát động các phong trào quần chúng hướng vào những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh; phát huy sáng kiến đi đôi với tăng cường hoạt động giám sát kết quả tổ chức thực hiện các chủ trương. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục tạo sự đồng thuận của Nhân dân và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017.

P.V: Năm 2016 đã khép lại, nhân dịp tết Đinh Dậu 2017, đồng chí có mong muốn và lời chúc gì gửi đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh?

Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân: Năm 2017 là năm có ý nghĩa quan trọng của kế hoạch 5 năm 2015-2020 với nhiều cơ hội nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức. Nhân dịp đầu năm mới, Tỉnh ủy, UBND tỉnh mong muốn cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tiếp tục nêu cao lòng tự hào về quê hương An Giang anh hùng trong kháng chiến và năng động, sáng tạo trong công cuộc đổi mới, xây dựng quyết tâm, khát vọng mạnh mẽ để đưa tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững. Theo đó, ngay trong năm 2017, các ngành, các cấp cần lựa chọn một công trình, chương trình hành động cụ thể; mỗi cá nhân cần nghiên cứu, đề xuất một giải pháp mới để tập trung thực hiện, nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét cho địa phương, đơn vị mình.

DSC0434-A.jpg

Với những kết quả đạt được của năm qua, tôi tin tưởng rằng, Đảng bộ, quân và dân An Giang tiếp tục chung sức, chung lòng vượt qua những khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển, xây dựng quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng ngày càng giàu đẹp.

Nhân dịp xuân Đinh Dậu 2017, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, tôi xin kính chúc các đồng chí lão thành cách mạng, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình có công với cách mạng, anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới, cùng cán bộ, chiến sĩ, thương binh, bệnh binh và toàn thể Nhân dân trong tỉnh, những người con của quê hương An Giang đang sinh sống, học tập, công tác, lao động ở trong và ngoài nước luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng.

Mừng năm mới, niềm tin mới, thắng lợi mới!

P.V: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Bí thư Tỉnh ủy!

THU THẢO (thực hiện)