An Giang thông qua khung đề án “An Giang điện tử”

06/12/2018 - 06:48

 - Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh vừa chủ trì cuộc họp thông qua khung đề án “An Giang điện tử”. Lãnh đạo các sở, ngành và các địa phương cùng đại diện Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (đơn vị xây dựng đề án) tham dự.

A A

Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh đề nghị các sở, ngành, địa phương có liên quan tiếp tục nghiên cứu, đóng góp ý kiến và phối hợp Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam sớm hoàn thiện đề án “An Giang điện tử”.

Đồng thời, yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp có liên quan trên địa bàn tỉnh thực hiện nâng cấp hạ tầng viễn thông, nhằm đáp ứng yêu cầu triển khai đề án; phân bổ nguồn lực hợp lý, ưu tiên áp dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực trọng tâm, mũi nhọn của tỉnh, như: nông nghiệp, du lịch và cải cách hành chính…

Ngoài ra, nghiên cứu đặc điểm công việc của ngành, địa phương để khi triển khai đề án đảm bảo thống nhất, liên thông trong vận hành và kết nối giữa các ứng dụng, dữ liệu…

Tin, ảnh: L.H