Áp dụng cơ chế đặc thù 11 dự án xây dựng nông thôn mới

03/05/2017 - 00:00
A A

(AGO) - UBND tỉnh vừa ban hành danh mục 11 loại dự án áp dụng cơ chế đặc thù thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Đó là các dự án đầu tư xây dựng công trình chợ nông thôn, nhà văn hóa - thể thao xã, điểm sinh hoạt văn hóa - thể thao ấp kết hợp văn phòng ấp, trường mẫu giáo, nhà ở cho hộ nghèo, đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng thoát nước và xử lý nước thải khu dân cư tập trung, làng nghề và chợ, đóng lấp, xử lý ô nhiễm các điểm hoặc bãi chứa rác thải sinh hoạt của xã gây ô nhiễm môi trường, đê chống lũ và kết hợp giao thông nông thôn, cống ngầm qua đê, đập ngăn để chống lũ, ngăn mặn, điều tiết nước trên kênh.

UBND tỉnh giao các sở: Giao thông -Vận tải, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan rà soát, tham mưu UBND tỉnh ban hành thiết kế mẫu, thiết kế điển hình, hướng dẫn trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư đối với các danh mục dự án.      

CHÂU AN