Ban hành khung kế hoạch năm học 2019-2020

27/05/2019 - 07:32

 - Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình vừa ký quyết định ban hành khung kế hoạch năm học 2019-2020 đối với giáo dục (GD) mầm non, GD phổ thông và GD thường xuyên trên địa bàn.

A A

Theo đó, thời gian cụ thể: tựu trường (bậc mầm non (ngày 26-8), tiểu học, THCS và THPT (ngày 19-8), hệ GD thường xuyên (đơn vị quyết định thời gian); thực học (bậc mầm non (ngày 3-9), tiểu học, THCS và THPT (ngày 26-8), hệ GD thường xuyên (đơn vị quyết định thời gian); khai giảng (bậc mầm non, tiểu học, THCS và THPT (ngày 5-9), hệ GD thường xuyên (đơn vị quyết định thời gian); kết thúc học kỳ 1 (bậc mầm non và tiểu học (ngày 3-1-2020), THCS và THPT (ngày 4-1-2020), hệ GD thường xuyên (đơn vị quyết định thời gian); kết thúc học kỳ 2 (bậc mầm non và tiểu học (ngày 22-5-2020), THCS và THPT (ngày 23-5-2020), hệ GD thường xuyên (đơn vị quyết định thời gian); tổng kết năm học (vào tuần cuối tháng 5-2020 đối với tất cả các cấp học).

Trong thời gian tựu trường, hiệu trưởng các trường phải xây dựng kế hoạch cụ thể, tránh tập trung học sinh tràn lan. Đối với các trường có đông học sinh là người dân tộc thiểu số Khmer (ở Tịnh Biên, Tri Tôn và Trường Phổ thông dân tộc nội trú THPT An Giang) được bố trí nghỉ các ngày lễ Dolta, Chol Chnam Thmay.

HỮU HUYNH