Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Phú trao quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ

11/04/2019 - 16:57

 - Chiều 11-4, Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Phú tổ chức lễ trao quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ.

A A

Ảnh: CTV

Cụ thể, điều động đồng chí Huỳnh Thị Hải Đường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bình Thủy đến nhận nhiệm vụ tại Ban Tổ chức Huyện ủy, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, đồng thời chỉ định tham gia Chi ủy Chi bộ Ban Tổ chức - Nội vụ, giữ chức Phó Bí thư Chi bộ, nhiệm kỳ 2015- 2020.

Điều động đồng chí Nguyễn Hữu Tá, Chánh Văn phòng Huyện ủy, HĐND và UBND huyện đến nhận nhiệm vụ tại Đảng bộ xã Bình Thủy, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Bình Thủy, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đồng thời, giới thiệu đồng chí Tá, để HĐND xã bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Bình Thủy, nhiệm kỳ 2016- 2021.

Điều động đồng chí Bùi Thị Ngọc Lê, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thạnh Trung đến nhận nhiệm vụ tại Văn phòng Huyện ủy, bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Huyện ủy, HĐND và UBND huyện, đồng thời, chỉ định tham gia Chi ủy Chi bộ Văn phòng Huyện ủy, HĐND và UBND huyện, giữ chức Bí thư Chi bộ, nhiệm kỳ 2015- 2020.  Giới thiệu đồng chí Lê, để Ban Chấp hành Đảng bộ huyện bầu giữ chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2015- 2020.

Điều động đồng chí Lê Thị Hải Âu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Khánh Hòa đến nhận nhiệm vụ tại Đảng bộ xã Vĩnh Thạnh Trung, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Thạnh Trung, nhiệm kỳ 2015- 2020. Đồng thời, giới thiệu đồng chí Âu, để HĐND xã bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thạnh Trung, nhiệm kỳ 2016- 2021.

Điều động đồng chí Hồ Thị Hồng Phướng, Bí thư Huyện đoàn đến nhận nhiệm vụ tại Đảng bộ xã Khánh Hòa, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2015- 2020. Đồng thời, giới thiệu đồng chí Phướng, để HĐND xã bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2016- 2021.

Cho đồng chí Huỳnh Văn Hiếu thôi giữ chức Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thạnh Trung, chuẩn y kết quả bầu bổ sung đồng chí Hiếu vào Ban Thường vụ Đảng ủy xã Vĩnh Thạnh Trung, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã, nhiệm kỳ 2015- 2020.

Điều động đồng chí Nguyễn Thanh Sử, chuyên viên Ban Dân vận Huyện ủy đến nhận nhiệm vụ tại Đảng bộ xã Vĩnh Thạnh Trung, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2015- 2020. Đồng thời, giới thiệu đồng chí Sử, để HĐND xã bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thạnh Trung, nhiệm kỳ 2016- 2021.

Cho đồng chí Nguyễn Văn Nhựt, Phó Chánh Văn phòng HĐND, UBND huyện, đồng thời là Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy được nghỉ việc theo nguyện vọng. 

Điều động đồng chí Nguyễn Phùng Anh Vũ, Ủy viên Ủy Ban Kiểm tra Huyện ủy đến nhận nhiệm vụ tại Văn phòng HĐND, UBND huyện, bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, đồng thời bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy; chỉ định đồng chí Vũ tham gia Chi ủy Chi bộ Văn phòng Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, giữ chức Phó Bí thư Chi bộ, nhiệm kỳ 2015- 2020.

Điều động đồng chí Nguyễn Xuân Nhã, Phó trưởng Phòng Y tế huyện đến nhận nhiệm vụ tại Ủy Ban Kiểm tra Huyện ủy và giới thiệu để Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện quy trình bầu vào Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, giữ chức Ủy viên Ủy Ban Kiểm tra Huyện ủy, nhiệm kỳ 2015- 2020.

Điều động đồng chí Hứa Nhựt Linh, Phó Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Phú đến nhận nhiệm vụ tại Ban Dân vận Huyện ủy.

Điều động đồng chí Phan Thanh Điền, Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đến nhận nhiệm vụ tại Đảng bộ xã Mỹ Phú, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã, nhiệm kỳ 2015- 2020. Đồng thời, giới thiệu đồng chí Điền, để Ủy ban MTTQ Việt Nam xã bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, nhiệm kỳ 2019- 2024.

Bổ sung đồng chí Đỗ Văn Trung, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện vào Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự huyện, nhiệm kỳ 2015- 2020.

Tiếp nhận và bổ nhiệm thời hạn 5 năm đối với đồng chí Lương Phú Quý, Giám đốc Văn Phòng đăng ký đất đai Chi nhánh Châu Phú nhận công tác tại Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện, giữ chức Giám đốc. 

MỸ LINH