Bầu 63 ủy viên Ban Chấp hành UBMTTQ Việt Nam huyện Thoại Sơn nhiệm kỳ 2019 -2024

20/04/2019 - 11:05

 - Ngày 19-4, đã diễn ra Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Thoại Sơn lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024. Đại hội đã bầu 63 ủy viên tham gia Ban Chấp hành UBMTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2019 -2024, ông Đinh Văn Hiền tái đắc cử chức chủ tịch.

A A

Nhiệm kỳ 2014 – 2019, với nhiều hình thức tuyên truyền, vận động phù hợp, cuộc vận động quỹ “Vì người nghèo” ở huyện tiếp nhận đóng góp hơn 96,132 tỷ đồng, tăng hơn 2 lần so nhiệm kỳ trước. Qua đó, đã chi 92,317 tỷ đồng hỗ trợ các đối tượng nghèo, cận nghèo, khó khăn.

Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, hệ thống Mặt trận các cấp của huyện đã vận động đóng góp xây dựng 47 cây cầu nông thôn, có tổng kinh phí trên 15,867 tỷ đồng; phối hợp Đài Truyền thanh huyện thực hiện chương trình “Mỗi tháng một người nghèo được giúp đỡ” hỗ trợ 36 trường hợp khó khăn số tiền 675 triệu đồng…

Đồng thời, phối hợp các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”...

Bầu 63 ủy viên Ban Chấp hành UBMTTQ Việt Nam huyện Thoại Sơn nhiệm kỳ 2019 -2024

PHƯƠNG LAN