Biên chế công chức năm 2018 giảm mạnh so với 2017

09/02/2018 - 14:35

Năm 2018, biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước giảm hơn 4.000 biên chế so với năm 2017.

A A

Theo TTXVN