Biên chế công chức năm 2019 giảm 5.508 so với năm nay

20/08/2018 - 15:24

So với năm 2018, tổng biên chế công chức của cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước, cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài, công chức dự phòng và các hội có tính chất đặc thù năm 2019 sẽ giảm 5.508, còn 259.598 biên chế.

A A

Theo Vietnam+