Cải cách hành chính ở Châu Thành có nhiều chuyển biến tích cực

20/06/2018 - 07:10

 - Xác định công tác cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, huyện Châu Thành đã tập trung đẩy mạnh công tác CCHC theo hướng sát với tình hình thực tế của địa phương. Qua đó, tạo chuyển biến tích cực trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC), đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của các tổ chức và Nhân dân, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

A A

Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Phan Văn Cường cho biết: Những năm qua, Huyện ủy, UBND huyện quan tâm đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện chương trình CCHC một cách đồng bộ, hiệu quả trên cơ sở bám sát các nội dung, chương trình, kế hoạch CCHC của tỉnh và Trung ương. Công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng trên hệ thống truyền thanh, niêm yết công khai các TTHC, lệ phí và thời gian giải quyết TTHC từng lĩnh vực tại trụ sở làm việc để doanh nghiệp và người dân nắm được quy trình giải quyết các TTHC, đồng thời giám sát việc thực hiện CCHC của cán bộ, công chức tại UBND các cấp. Qua đó, tạo điều kiện cho các đơn vị, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CCHC với các nội dung trọng tâm, trọng điểm.

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND huyện Châu Thành

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND huyện Châu Thành

Huyện Châu Thành còn quan tâm đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả (TN&TKQ) huyện và các xã, thị trấn trên địa bàn. Việc áp dụng công nghệ thông tin, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 đã góp phần tích cực trong giải quyết các công việc chuyên môn, nâng cao chất lượng làm việc, tiết kiệm chi phí. Công tác quản lý đội ngũ cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn huyện được thực hiện theo đúng quy trình, đáp ứng tốt chức năng nhiệm vụ. Năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc Bộ phận TN&TKQ từng bước được nâng lên. Trách nhiệm của người đứng đầu và cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ có nhiều chuyển biến tích cực.

Việc TN&TKQ theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” đã được quan tâm thực hiện và có nhiều chuyển biến tích cực. Các hiện tượng gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết các TTHC đã được khắc phục, góp phần giảm thiểu chi phí, thời gian, công sức của Nhân dân trong quá trình giải quyết TTHC tại địa phương... Tại Bộ phận TN&TKQ ở các đơn vị hành chính trên địa bàn huyện, hầu hết các quy định về thủ tục hồ sơ, trình tự, thời gian, lệ phí giải quyết công việc được niêm yết công khai, minh bạch, đơn giản, tạo điều kiện thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp khi đến giao dịch, giải quyết TTHC. Anh Châu Tấn Thọ (ngụ ấp Bình Phú II, xã Bình Hòa) cho biết: “Tôi đến làm thủ tục đăng ký hợp thức hóa giấy tờ nhà, đất. Các TTHC được cán bộ giải quyết nhanh gọn, giúp người dân giảm thời gian chờ đợi. Tôi thấy hài lòng về cách giải quyết công việc cũng như thái độ phục vụ của cán bộ”.

Với những giải pháp chỉ đạo quyết liệt, công tác CCHC ở huyện Châu Thành đã có bước chuyển biến tích cực, tạo thuận lợi cho thu hút đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Năm 2017, huyện Châu Thành tiếp tục đứng vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng các địa phương trong tỉnh về chỉ số CCHC. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác CCHC trên địa bàn huyện vẫn còn một số hạn chế như: một số TTHC thực hiện theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” giải quyết còn chậm. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý hành chính Nhà nước chưa đồng bộ. Việc xử lý, giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức ở một số lĩnh vực công việc còn chậm, có nơi còn để kéo dài. Việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến chưa phổ biến. Hồ sơ nộp trực tuyến còn hạn chế, chưa đạt chỉ tiêu 40% hồ sơ mức độ 3 và 30% hồ sơ mức độ 4…

Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Phan Văn Cường nhấn mạnh: Thời gian tới, huyện tiếp tục đổi mới phương thức làm việc, từng bước cải cách tổ chức bộ máy hành chính theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Đặc biệt, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về trình độ chuyên môn và kỹ năng, tác phong làm việc chuẩn mực, thái độ thân thiện, trách nhiệm; chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, kiện toàn bộ máy tổ chức Bộ phận TN&TKQ các cấp, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp đến liên hệ giải quyết công việc được nhanh chóng và bảo đảm thời gian. Ngoài ra, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành, giải quyết TTHC, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc. Bên cạnh đó, tiếp tục nâng cao chất lượng tra cứu thông tin CCHC và TTHC qua cổng thông tin điện tử của huyện, rà soát hoàn thiện các dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4. Qua đó, nâng cao chất lượng dịch vụ công, giải quyết tốt các TTHC, tránh gây phiền hà, tốn kém cho Nhân dân, tiến tới xây dựng nền hành chính trong sạch, minh bạch, thông suốt, chuyên nghiệp, hiện đại…

Bài, ảnh: TRUNG HIẾU