Cần thay đổi tư duy theo hướng kinh tế nông nghiệp

24/08/2018 - 06:42

 - Sáng 23-8, phát biểu tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân và nông thôn (NN-ND-NT), Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân cho rằng, cả 3 lĩnh vực này của tỉnh đều có chuyển biến rõ nét.

A A

Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân tặng Bằng khen cho các tập thể

Trong NN, đã hình thành được các mô hình sản xuất (SX) lớn, liên kết tốt hơn, tích tụ đất đai nhanh hơn, thích ứng với thị trường. Đối với ND, tư duy, trình độ SX nâng lên rõ nét, thu nhập từ SXNN gấp 2,5 lần so năm 2009. Trong khi đó, diện mạo NT ngày càng thay đổi, ngành nghề NT đa dạng, chất lượng NT mới được nâng lên. Tuy đạt được nhiều thành tựu nhưng NN vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các ngành, các cấp, địa phương cần đặt NN, NT trong tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, xem đây là trọng tâm để ưu tiên phát triển. Cần tập trung lãnh đạo, đầu tư đúng mức cho NN; phát huy tính năng động, sáng tạo của cả hệ thống chính trị và ND, doanh nghiệp. Các cơ quan chức năng cần cập nhật những chủ trương, chính sách mới, dự báo sát thị trường thế giới để có quy hoạch phù hợp. Cần thay đổi căn bản tư duy từ SXNN sang kinh tế NN; chuyển từ số lượng sang chất lượng, giá trị, hiệu quả; tập trung xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, SX cái thị trường cần, phát huy vai trò kinh tế hợp tác.

Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu xây dựng hệ thống chính trị các cấp trong sạch, vững mạnh, đủ sức lãnh đạo NN, ND, NT phát triển xứng đáng với vai trò, vị thế của An Giang…

Dịp này, 6 tập thể và 9 cá nhân đã được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có nhiều thành tích đóng góp thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X).

Tin, ảnh: NGÔ CHUẨN