Cần xác định rõ vai trò của nông dân trong thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới

21/04/2018 - 10:37

 - Đại hội Đại biểu Hội Nông dân TX. Tân Châu lần Thứ VII, nhiệm kỳ 2018 – 2023 diễn ra trong 2 ngày 19 và 20-4 đã kết thúc thành công tốt đẹp.

A A

Cần xác định rõ vai trò của nông dân trong thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới

Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Tân Châu, thay mặt Ban Chấp hành Thị ủy Huỳnh Quang Ngự tặng bức trướng cho đại hội

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới, gồm 27 ủy viên, ông Trần Văn Vốn được bầu giữ chức Chủ tịch hội. Đại hội cũng bầu 20 đại biểu dự đại hội cấp trên.

Cần xác định rõ vai trò của nông dân trong thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới

Ra mắt Ban Chấp hành Hội Nông dân TX. Tân Châu nhiệm kỳ 2018 – 2023

Phát biểu tại đại hội, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Tân Châu Huỳnh Quang Ngự yêu cầu Ban Chấp hành Hội Nông dân TX. Tân Châu nhiệm kỳ mới tiếp tục triển khai, quán triệt sâu sắc tinh thần Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã về tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn; xác định rõ vai trò của nông dân trong thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Đẩy mạnh việc hình thành vùng chuyên canh lúa chất lượng cao gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm; nhân rộng và khuyến khích nông dân ứng dụng các biện pháp sản xuất theo hướng công nghệ cao, các mô hình sản xuất hiệu quả…

Tin, ảnh: MINH HIỂN