Cấp xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm

20/07/2012 - 08:42
A A

Theo dự kiến của Bộ Công Thương, để được xác nhận nội dung quảng cáo sản phẩm thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ, cơ sở đăng ký xác nhận phải có tài liệu khoa học chứng minh tính chất, công dụng của sản phẩm như nội dung đăng ký quảng cáo.

Theo dự kiến của Bộ Công Thương, để được xác nhận nội dung quảng cáo sản phẩm thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ, cơ sở đăng ký xác nhận phải có tài liệu khoa học chứng minh tính chất, công dụng của sản phẩm như nội dung đăng ký quảng cáo.

Ảnh minh họa

Cụ thể, các loại thực phẩm, sản phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương gồm: Bia – Rượu – Nước giải khát; sữa chế biến; dầu thực vật; sản phẩm chế biến bột và tinh bột; bánh, mứt, kẹo và bao bì chứa đựng các sản phẩm trên.

Theo đó, cơ sở đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo chỉ được quảng cáo sản phẩm thực phẩm nêu trên khi có giấy xác nhận nội dung quảng cáo còn hiệu lực. 

Đồng thời, khi thực phẩm đã được thẩm định nội dung quảng cáo đạt yêu cầu thì cơ sở được phép quảng cáo trên phạm vi toàn quốc và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực đối với việc kê khai và nội dung đăng ký quảng cáo thực phẩm.

Cấp giấy xác nhận trong 20 ngày

Để được xác nhận nội dung quảng cáo, cơ sở phải có hồ sơ đăng ký đầy đủ và hợp lệ. Trong đó có các giấy tờ về đăng ký kinh doanh, điều kiện an toàn thực phẩm, bản công bố hợp quy, hợp chuẩn (nếu có), tài liệu khoa học chứng minh tính chất, công dụng của sản phẩm như nội dung đăng ký quảng cáo, kèm theo bản dự thảo nội dung dự kiến quảng cáo (video clip, hình ảnh, phóng sự, bài viết).

Sau khi nhận được hồ sơ đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo, trong thời gian 3 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền sẽ thẩm tra sơ bộ và hướng dẫn cơ sở hoàn thiện hồ sơ. Trong thời gian không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký đầy đủ và hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền thông báo kết quả thẩm định cho cơ sở đăng ký.

Đối với các loại sản phẩm thực phẩm nhập khẩu; sản phẩm thực phẩm của cơ sở sản xuất, kinh doanh vừa có sản phẩm xuất khẩu và vừa có sản phẩm tiêu thụ nội địa; vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm sẽ phải xác nhận nội dung quảng cáo ở Bộ Công Thương.

Còn ở địa phương, Sở Công Thương được giao thẩm quyền tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm đối với các loại thực phẩm của cơ sở sản xuất kinh doanh tại địa phương chỉ sản xuất để tiêu thụ nội địa.

Danh mục các cơ sở và sản phẩm đã được xác nhận và cơ sở bị hủy bỏ xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm sẽ được công bố công khai trên trang thông tin điện tử của đơn vị có thẩm quyền xác nhận để công chúng theo dõi.

Những thông tin trên được nêu trong dự thảo Thông tư quy định về cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương đang được công bố lấy ý kiến nhân dân.

Theo Trần Mạnh

Chinhphu