Châu Đốc tập trung nâng chất văn minh thương mại và quản lý an ninh trật tự

06/12/2018 - 06:47

 - Đó là mục tiêu đề ra tại buổi làm việc tổng kết nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, kế hoạch thực hiện năm 2019 và triển khai các hoạt động mừng Đảng mừng Xuân Kỷ Hợi – công tác tổ chức Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam năm 2019 do UBND TP. Châu Đốc tổ chức ngày 5-12.

A A

Buổi làm việc đề ra nhiều nhiệm vụ quan trọng của thành phố trong năm 2019

Theo đó, UBND TP. Châu Đốc tiếp tục xây dựng và triển khai thực hiện “Đề án phát triển chợ, siêu thị, trung tâm thương mại và quản lý an ninh trật tự - văn minh thương mại trên địa bàn TP. Châu Đốc giai đoạn 2016-2020”; tập trung nguồn lực cho phát triển du lịch, cải thiện môi trường đầu tư; nâng cao năng lực xây dựng và phát triển đô thị; quan tâm công tác thu ngân sách, thu hồi nợ đọng; thực hiện tốt các quy định về an toàn thực phẩm, phòng, chống cháy nổ, an ninh trật tự… trong dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội Vía Bà Chúa xứ Núi Sam năm 2019…

THANH TIẾN