Châu Phú họp dân lấy ý kiến thực hiện dự án trồng cây ăn quả ứng dụng công nghệ cao

25/04/2018 - 10:42

 - Trong 2 ngày 23 và 24- 4, 150 nông dân đã tham dự cuộc họp, do UBND huyện Châu Phú tổ chức, nhằm lấy ý kiến việc thực hiện dự án trồng cây ăn quả ứng dụng công nghệ cao tại xã Bình Phú.

A A

Châu Phú họp dân lấy ý kiến thực hiện dự án trồng cây ăn quả ứng dụng công nghệ caoDự án trồng cây ăn quả ứng dụng công nghệ cao tại xã Bình Phú, do Công ty Châu Thới 620 đầu tư, với diện tích khoảng 295 ha, tại hai tiểu vùng kênh 12,13 thuộc xã Bình Phú.  

Tại buổi họp dân, Công ty Châu Thới 620 đưa ra giá thuê đất 3,1 triệu đồng/1.000m2, với thời hạn thuê 20 năm. Người dân sẽ nhận tiền thuê đất 5 năm một lần.

Dự án, sẽ triển khai thưc hiện sau vụ hè thu năm 2018 nếu nhận được sự đồng thuận cao của nông dân có diện tích đất sản xuất thuộc 2 tiểu vùng kênh 12,13.

Tin, ảnh: MỸ LINH