Châu Phú ra quân Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019

01/04/2019 - 14:26

 -  Sáng 1-4, tại xã Vĩnh Thạnh Trung, UBND huyện Châu Phú tổ chức lễ ra quân Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019.

A A

Tổng điều tra dân số và nhà ở được tổ chức 10 năm một lần, nhằm thu thập thông tin chi tiết về dân số và nhà ở trong toàn quốc, làm cơ sở cho việc đánh giá kết quả việc thực hiện chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội nước ta giai đoạn 2011-2020 và xây dựng chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030.

Tại lễ ra quân, Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Phú - Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Dân số và Nhà ở  huyện Nguyễn Văn Bé Tám đề nghị  228 điều tra viên tham gia  cuộc Tổng đều tra Dân số và Nhà ở lần này thực hiện đúng tiến độ, bảo mật thông tin, cập nhật thông tin một cách chính xác, đầy đủ khi thực hiện nhiệm vụ.

Huyện Châu Phú có 56.205 hộ, được chia thành 429 địa bàn, trong đó có 25 địa bàn đặc thù.

MỸ LINH