Châu Phú tập trung phát triển kinh tế - xã hội

13/07/2018 - 07:39

 - Bằng sự quyết tâm, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân, bức tranh kinh tế- xã hội (KT-XH) 6 tháng đầu năm 2018 của huyện Châu Phú có nhiều dấu hiệu khởi sắc, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Từ những kết quả đạt được, Châu Phú đang tiếp tục tập trung hoàn thành những chỉ tiêu phát triển KT-XH đề ra trong năm 2018.

A A

Nông dân Châu Phú chuyển đổi cây trồng có hiệu quả kinh tế cao

Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Phú Nguyễn Phước Nên cho biết: “Kết thúc vụ đông xuân 2017- 2018, Châu Phú có năng suất lúa bình quân đạt 7,46 tấn/ha (cao hơn cùng kỳ 0,28 tấn/ha), lợi nhuận nông dân thu được bình quân 22,6 triệu đồng/ha (tăng 2,82 triệu đồng/ha so cùng kỳ). Đó là tín hiệu vui, tạo thêm động lực để nhà nông tập trung sản xuất (SX) những vụ tiếp theo. Vụ hè thu này, toàn huyện xuống giống 30.803ha lúa (đạt 105,72% kế hoạch), trong đó có 1.946ha lúa SX theo mô hình “Cánh đồng lớn”.

Cùng với cây lúa, Châu Phú còn chú trọng vận động nông dân phát triển diện tích trồng cây ăn trái, nhằm từng bước chuyển dịch cơ cấu cây trồng. Đến nay, toàn huyện đã có 768ha trồng xoài, nhãn, cây có múi… Hiện, địa phương đang tiến hành các bước tiếp theo của Dự án tạo quỹ đất trồng cây có múi ứng dụng công nghệ cao tại xã Bình Phú. Đồng thời, tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật trồng cây ăn trái có giá trị kinh tế cao để mở rộng diện tích SX tại các xã: Mỹ Phú, Thạnh Mỹ Tây, Ô Long Vỹ….

Ngoài phát triển nông nghiệp, lĩnh vực thương mại - dịch vụ cũng được Châu Phú quan tâm phát triển. 6 tháng đầu năm 2018, trên địa bàn huyện có 214 cơ sở SX - kinh doanh, dịch vụ thành lập mới, với tổng vốn đầu tư trên 92 tỷ đồng. Đối với công tác dạy nghề, giới thiệu việc làm, từ đầu năm 2018 đến nay, Châu Phú đã mở 38 lớp dạy nghề phi nông nghiệp, giới thiệu việc làm cho 2.292 lao động.

“Thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH địa phương, Châu Phú xác định nông nghiệp là nền tảng, do đó, các tháng còn lại của năm 2018, UBND huyện chỉ đạo các phòng chuyên môn theo dõi, dự báo tình hình sâu hại, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; tuyên truyền, khuyến khích nông dân sử dụng những giống lúa chất lượng cao, ứng dụng khoa học - kỹ thuật nhằm giảm giá thành, nâng cao chất lượng sản phẩm. Đồng thời, phát triển, nhân rộng các mô hình SX có hiệu quả, từng bước chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Bên cạnh đó, Châu Phú còn đẩy mạnh kêu gọi đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, thương mại và khai thác trên địa bàn huyện. Thực hiện đồng bộ các biện pháp giảm nghèo, chú trọng công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, nhất là các ngành, nghề mang lại hiệu quả kinh tế, phấn đấu đến cuối năm hộ nghèo giảm 1,4% (đạt 100% Nghị quyết năm 2018 đề ra)” -ông Nguyễn Phước Nên thông tin.

Công tác nâng cấp hạ tầng để phát triển thương mại - dịch vụ, giao thông nông thôn và phục vụ SX, sinh hoạt của Nhân dân cũng được Châu Phú xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Chỉ tỉnh từ đầu năm 2018 đến nay, huyện đã triển khai thi công 19 công trình giao thông, trong đó có 11 công trình cầu, 8 công trình đường. Tổng kinh phí thực hiện trên 56,4 tỷ đồng, trong đó Nhân dân đóng góp trên 9,7 tỷ đồng. Từ tiền đề đã đạt được, Châu Phú sẽ tiếp tục huy động sức dân cùng chung tay thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ nâng cấp hạ tầng giao thông trên địa bàn huyện.

Đối với công tác xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện sẽ tập trung hỗ trợ xã Vĩnh Thạnh Trung hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu chưa đạt, phấn đấu cuối năm 2018 được tỉnh công nhận xã đạt chuẩn. Đồng thời, hỗ trợ xã Bình Thủy thực hiện nâng chất các tiêu chí, chỉ tiêu để được công nhận đạt chuẩn xã NTM nâng cao vào năm 2020. Huyện cũng đã triển khai thực hiện Đề án xây dựng NTM giai đoạn 2018-2022, phấn đấu đến năm 2022, toàn huyện có 12/12 xã NTM và được công nhận huyện NTM.

MỸ LINH