Châu Phú thực hiện đồng bộ nhiều nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

31/01/2019 - 07:44

 - Đến cuối năm 2018, thu nhập bình quân đầu người của huyện Châu Phú đạt 47 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 4,38% còn 3,1%; giá trị sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và xây dựng của huyện đều tăng. Đó là những tiền đề quan trọng giúp Châu Phú thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2019.

A A

Nâng cấp hạ tầng giao thông góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển

Xác định nông nghiệp là nền tảng phát triển kinh tế, thời gian qua, Châu Phú chú trọng đưa hoạt động sản xuất nông nghiệp bắt nhịp kịp thời tiến bộ khoa học - kỹ thuật, đi đôi với nâng cao chất lượng sản phẩm. Chú trọng khuyến khích nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tạo ra sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường; những mô hình mới, hiệu quả được đưa vào sản xuất.

Năm 2018, Châu Phú đã vận động nông dân chuyển đổi 333ha đất sản xuất sang trồng cây ăn trái, nâng tổng diện tích trồng cây ăn trái của huyện lên trên 789ha; toàn huyện hiện có 13 nhà lưới, với diện tích 15.150m2 và 9,6ha diện tích sản xuất rau an toàn có đầu ra, giá cả ổn định. Ngoài ra, còn có 5 công ty ký hợp đồng liên kết sản xuất và tiêu thụ đậu bắp Nhật, đậu nành rau, rau muống lấy hạt… với diện tích trên 345ha; có 2.117ha thực hiện mô hình “Cánh đồng lớn”, trồng các loại lúa chất lượng cao, Jesmine, lúa Nhật.

Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Phú Nguyễn Phước Nên cho biết: “Nhằm từng bước đưa lĩnh vực nông nghiệp phát triển, Châu Phú tiếp tục thực hiện đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2016-2020. Trong đó tập trung thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, nâng cao thu nhập, đời sống của dân cư nông thôn. Theo đó, huyện sẽ tăng cường công tác xúc tiến mời gọi đầu tư, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn; tạo điều kiện thuận lợi để hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng, mở rộng vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, kết hợp đầu tư nhà máy sơ chế vùng nguyên liệu. Bên cạnh đó, huyện chú trọng quy hoạch các vùng trồng cây ăn trái gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm của địa phương và phát triển các mô hình nhà lưới mang lại hiệu quả”. Cùng với lĩnh vực nông nghiệp, Châu Phú chú trọng phát triển thương mại - dịch vụ. Hiện, địa phương đang kêu gọi doanh nghiệp đầu tư xây dựng chợ Long Bình (xã Ô Long Vĩ); nâng cấp chợ Vịnh Tre (xã Vĩnh Thạnh Trung) và chợ trung tâm xã Bình Phú. Sắp xếp, chấn chỉnh, duy trì mô hình chợ trật tự vệ sinh, chợ đảm bảo an toàn thực phẩm, thành lập mới các điểm bán rau an toàn tại các chợ có đủ điều kiện.

Năm 2019, Châu Phú đề ra mục tiêu phấn đấu nâng thu nhập bình quân đầu người đạt 53 triệu đồng/người/năm, tiếp tục kéo giảm 1,3% tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện. Do đó, bên cạnh việc phát triển kinh tế, Châu Phú còn quan tâm đảm bảo an sinh xã hội cho người dân, chú trọng đào tạo nghề, giải quyết việc làm, nhất là đối với lao động ở khu vực nông thôn. Đối với mục tiêu xây dựng nông thôn mới, Châu Phú sẽ tiếp tục vận động người dân thực hiện theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, góp sức xây dựng các công trình cầu, đường tại địa phương.

Năm 2019, Châu Phú sẽ xây dựng mới 20 công trình giao thông, gồm: 8 cầu bê-tông và láng nhựa 12 tuyến đường dài hơn 104km. Cùng với phát triển kinh tế - xã hội, Châu Phú sẽ tập trung tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức, kiểm tra và giám sát; quan tâm giải quyết tốt các vấn đề còn tồn đọng hoặc mới nảy sinh để an dân và thiết lập lòng tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng bộ và chính quyền các cấp trong huyện.

MỸ LINH