Châu Thành đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp

30/04/2018 - 07:21

 - Phát huy thế mạnh nông nghiệp (NN), huyện Châu Thành (An Giang) tích cực thực hiện đồng bộ các giải pháp trọng tâm tái cơ cấu NN theo hướng bền vững. Trong đó, chú trọng xây dựng các vùng chuyên canh sản xuất (SX) với những loại cây trồng, vật nuôi phù hợp, thích ứng với từng vùng, từng địa phương và biến đổi khí hậu, mang lại giá trị kinh tế cao…

A A

Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Cù Minh Trọng cho biết: SXNN trong năm qua tuy còn khó khăn nhưng duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định. Tổng giá trị SXNN (giá hiện hành) năm 2017 trên 5.943 tỷ đồng. Giá trị SX 1ha đất NN bình quân năm 2017 đạt trên 121 triệu đồng/ha. Diện tích nuôi cá tra ổn định, đạt trên 220ha. Trong đó, có 99ha nuôi theo tiêu chuẩn VietGAP gắn với doanh nghiệp (DN) tiêu thụ sản phẩm. Huyện đã hình thành vùng chuyên canh SX rau màu xã Bình Hòa, với trên 31ha SX rau an toàn.

Huyện Châu Thành xác định SXNN là khâu đột phá, xem thương mại, dịch vụ là nguồn lực quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Chính vì thế, huyện đề ra nhiều chủ trương, giải pháp tích cực để khai thác đúng tiềm năng, thế mạnh, nhằm phát triển kinh tế NN bền vững, toàn diện. Trong đó, tái cơ cấu ngành NN theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ cao là nhiệm vụ then chốt.

Huyện rà soát, cơ cấu lại các lĩnh vực của ngành, ưu tiên đầu tư phát triển các loại sản phẩm chất lượng, có tính cạnh tranh cao. Hệ thống giao thông, thủy lợi từng bước được quan tâm đầu tư. Khoa học - kỹ thuật, công nghệ tiên tiến được ứng dụng vào SXNN tăng cao, góp phần tăng năng suất, chất lượng, giảm giá thành sản phẩm.

Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Cù Minh Trọng trao đổi với nông dân vùng trồng rau màu
trong nhà lưới ở xã Bình Thạnh

Huyện đang có những bước đi khá hiệu quả trong việc thực hiện tái cơ cấu NN phù hợp với điều kiện của địa phương. Mô hình SX “Cánh đồng lớn” đã và đang khẳng định được vai trò, vị trí của phương thức SXNN tiên tiến, phù hợp với định hướng của huyện. Từ hiệu quả thực tế mang lại, diện tích SX liên kết và tiêu thụ lúa theo mô hình “Cánh đồng lớn” của huyện tăng lên hàng năm.

Năm 2017, toàn huyện có khoảng 20 DN ký kết hợp đồng liên kết SX và tiêu thụ sản phẩm theo mô hình “Cánh đồng lớn”, với gần 4.800ha, tập trung ở các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh An, Vĩnh Hanh, Tân Phú, Cần Đăng, Vĩnh Nhuận…

Huyện từng bước xây dựng các vùng chuyên canh SX tập trung với những loại cây trồng, vật nuôi phù hợp, thích ứng với từng vùng, từng địa phương và biến đổi khí hậu. Đồng thời, vận động nông dân (ND) mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu canh tác, lựa chọn cây, con giống phù hợp với từng vùng để tăng năng suất, sản lượng.

Việc thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng đã xuất hiện một số mô hình SX đạt hiệu quả kinh tế cao đang được địa phương duy trì và nhân rộng. Đến nay, toàn huyện có trên 896ha đất trồng lúa kém hiệu quả chuyển sang trồng màu trên 787ha và trên 109ha cây ăn trái, gồm: xoài, cam, chuối, chanh, ổi, sen… tập trung ở các xã Hòa Bình Thạnh, Cần Đăng, Tân Phú, Vĩnh Bình, Bình Thạnh, Bình Hòa…

Huyện tập trung củng cố, nâng cao năng lực các hợp tác xã, tổ hợp tác, các tổ liên kết giữa ND với ND, giữa ND với DN. Đồng thời, tập trung xây dựng và hình thành các liên kết ngang phục vụ cho “Cánh đồng lớn”, chuỗi SX rau màu, nấm ăn, cây ăn trái và chuỗi liên kết SX cá tra... gắn với ứng dụng khoa học - công nghệ SX, tạo sự liên kết chặt chẽ giữa ND và DN. Qua đó, tăng sức cạnh tranh, nâng cao hiệu quả kinh tế, đảm bảo đầu ra ổn định cho sản phẩm, giúp ND an tâm canh tác.

Bên cạnh đó, huyện sẽ quy hoạch và vận động ND từng bước chuyển đổi những vùng diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả để SX chuyên canh các loại rau màu an toàn, chất lượng phù hợp với điều kiện của từng địa phương và nhu cầu thị trường. Không chỉ quan tâm tái cơ cấu, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, Châu Thành còn tập trung phát triển chăn nuôi theo hướng hiệu quả kinh tế và bền vững; hỗ trợ và khuyến khích DN, ND đầu tư mở rộng chăn nuôi gia trại, trang trại gắn với ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật.

“Huyện Châu Thành tạo mọi điều kiện, hỗ trợ, khuyến khích các tổ chức, cá nhân, DN đầu tư phát triển các sản phẩm NN ứng dụng công nghệ cao nhằm tăng giá trị sản phẩm nông sản, nâng cao thu nhập cho ND. Trong đó, ưu tiên đầu tư phát triển các loại sản phẩm có tính cạnh tranh cao, có tiềm năng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương” - Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Cù Minh Trọng chia sẻ.

 

Bài, ảnh: TRUNG HIẾU