Châu Thành hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

26/12/2017 - 01:07

 - Năm 2017, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song với nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận trong Nhân dân, Châu Thành hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội…

A A

Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Phan Văn Cường cho biết: năm 2017 đạt được nhiều kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội… Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Giá trị sản xuất (GO) giá hiện hành thực hiện trong năm 2017 đạt trên 11.645 tỷ đồng. Trong đó, lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản đạt gần 5.944 tỷ đồng, lĩnh vực công nghiệp đạt gần 4.289 tỷ đồng, lĩnh vực xây dựng đạt trên 1.413 tỷ đồng. Sản xuất nông nghiệp (SXNN) tuy còn khó khăn nhưng vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định. Tổng diện tích gieo trồng cả năm toàn huyện trên 83.512ha (lúa trên 80.741ha). Tổng sản lượng lúa cả năm trên 506.006 tấn (tăng trên 11.243 tấn so cùng kỳ), với năng suất bình quân cả năm là 6,27 tấn/ha (tăng 0,58 tấn/ha so cùng kỳ)…

Huyện đã thực hiện tốt công tác xã hội hóa, huy động sức dân xây dựng nông thôn mới (NTM) bằng nhiều hình thức, thu hút đông đảo quần chúng Nhân dân tham gia. Đến nay, huyện đã đạt 6/19 tiêu chí và 22/49 chỉ tiêu xây dựng NTM. Trong năm, Châu Thành đã tập trung các nguồn lực để đưa xã Cần Đăng trở thành xã đạt chuẩn NTM thứ 3 của huyện sau xã Vĩnh Thành, Vĩnh Nhuận. Năm 2018, huyện tiếp tục quan tâm, chỉ đạo sát sao để đưa xã Bình Hòa “cán đích” NTM theo đúng lộ trình đã đề ra…

“Giảm mạnh tỷ lệ hộ nghèo, bộ mặt NT có nhiều đổi mới, giao thông đi lại dễ dàng, hệ thống đèn đường thắp sáng khắp vùng quê, thu nhập và đời sống Nhân dân từng bước được cải thiện… là những kết quả đáng ghi nhận qua những năm thực hiện xây dựng NTM trên địa bàn huyện. Qua đó, tạo động lực để địa phương phát triển kinh tế - xã hội” - ông Phan Văn Cường chia sẻ.

Khánh thành cầu giao thông nông thôn

Khánh thành cầu giao thông nông thôn

Với thế mạnh là SXNN, huyện tập trung nâng cao hiệu quả sử dụng đất trong SXNN theo hướng bền vững. Tập trung rà soát, cơ cấu lại các lĩnh vực của ngành, ưu tiên đầu tư phát triển sản phẩm chất lượng cao, có tính cạnh tranh. Quy hoạch chuyển đổi một phần diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả để chuyên canh các loại rau màu an toàn, chất lượng. Đến nay, toàn huyện có trên 931ha đất trồng lúa, 787ha vườn tạp chuyển sang trồng màu và gần 144ha cây ăn trái, gồm: xoài, cam, chuối, chanh, ổi… Ngoài ra, tiến hành củng cố, nâng cao năng lực hợp tác xã và tổ hợp tác tại các vùng quy hoạch SX để hình thành các liên kết ngang phục vụ cho “Cánh đồng lớn”, chuỗi SX rau màu. Đồng thời, khuyến khích, tạo điều kiện tốt nhất mời gọi các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đầu tư, nhân rộng các mô hình có tiềm năng phát triển các sản phẩm NN ứng dụng công nghệ cao, nhất là thực hiện chuỗi liên kết SX, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, đảm bảo đầu ra ổn định cho nông dân.

Để thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra trong năm 2018, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Phan Văn Cường nhấn mạnh: Châu Thành tiếp tục phát huy thế mạnh NN, xem thương mại, dịch vụ là nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế. Huyện tập trung đẩy mạnh tái cơ cấu NN, phát triển SXNN theo hướng ứng dụng công nghệ cao. Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện tốt nhất để thu hút và mời gọi đầu tư.

Huyện Châu Thành tăng cường công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, tạo điều kiện nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Đặc biệt là tạo nguồn lao động có tay nghề phục vụ các doanh nghiệp hoạt động tại địa phương. Bên cạnh đó, tổ chức sắp xếp lại trật tự các chợ trên địa bàn huyện; rà soát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình xây dựng cơ bản, nhất là công trình trọng điểm. Ngoài ra, tiếp tục huy động sức dân xây dựng NTM, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo người nghèo, giữ vững an ninh chính trị, trận tự an toàn xã hội…

Bài, ảnh: TRUNG HIẾU