Châu Thành: Nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp

16/04/2019 - 07:57

 - HĐND huyện Châu Thành vừa tổ chức hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND huyện và Thường trực HĐND các xã, thị trấn quý I-2019.

A A

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, HĐND huyện Châu Thành triển khai Nghị quyết số 629/2019/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hướng dẫn một số hoạt động của HĐND; báo cáo tổng hợp tình hình hoạt động của Thường trực và 2 ban HĐND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Từ đầu năm 2019 đến nay, Thường trực và 2 ban HĐND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và kế hoạch công tác đề ra. Việc phối hợp giữa Thường trực HĐND và UBMTTQVN các xã, thị trấn trong việc tiếp xúc cử tri và hoạt động giám sát, chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu HĐND được thực hiện chặt chẽ, hiệu quả, đúng quy định... Qua đó, góp phần thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu Nghị quyết HĐND các cấp đã đề ra.

L.H