Châu Thành nâng chất lượng hoạt động hội và phong trào nông dân

27/02/2018 - 08:09

 - Những năm qua, công tác xây dựng và nâng chất lượng hoạt động luôn được Hội Nông dân (HND) huyện Châu Thành chú trọng thực hiện có hiệu quả gắn với việc đẩy mạnh phát triển phong trào nông dân (ND) thi đua sản xuất - kinh doanh (SXKD) giỏi. Qua đó, góp phần cải thiện đời sống cho ND, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

A A

Kiện toàn tổ chức

Chủ tịch HND huyện Châu Thành Khưu Hoàng Thông cho biết: xác định công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức hội là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt, có ý nghĩa quan trọng, HND huyện đã tập trung đổi mới nội dung và hình thức hoạt động, đa dạng hóa các mô hình theo hướng thiết thực, hiệu quả, bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị và địa phương. HND huyện đã triển khai và thực hiện tốt công tác tuyên truyền, đa dạng hóa các mô hình tập hợp, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức cho hội viên (HV). Đồng thời, quan tâm nâng cao năng lực công tác của đội ngũ cán bộ hội.

Lãnh đạo huyện Châu Thành khảo sát mô hình trồng sen trên đất lúa

Năm 2017, huyện đã phát triển mới trên 1.316 HV, đạt 131,6% so chỉ tiêu, nâng tổng số HV toàn huyện trên 10.200 người. Ngoài ra, HND huyện còn quan tâm công tác tổ chức lại SX, nâng chất các loại hình kinh tế hợp tác. Năm qua, huyện thành lập mới 2 hợp tác xã nông nghiệp ở xã Bình Hòa và Bình Thạnh, với 130 thành viên, tổng vốn điều lệ 250 triệu đồng. Hiện, toàn huyện có 9 hợp tác xã nông nghiệp, với trên 530 thành viên, tổng vốn điều lệ trên 2 tỷ đồng. Ngoài ra, huyện có 53 tổ hợp tác SX và 18 câu lạc bộ (CLB) ND.

HND huyện chú trọng công tác củng cố, kiện toàn, phát triển, nâng cao chất lượng HV và chất lượng hoạt động các cấp HND cơ sở. Đến nay, toàn huyện có 12/13 HND xã, thị trấn đã tổ chức đại hội cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2018-2023, riêng Đại hội HND xã Vĩnh Bình dự kiến được tổ chức vào giữa tháng 3-2018. Ông Khưu Hoàng Thông nhận xét: “Các cấp HND đã xây dựng được mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và đề ra các giải pháp sát thực với hoạt động hội ở cơ sở. Công tác bầu cử được tiến hành theo đúng điều lệ hội và quy chế bầu cử đảm bảo đủ số lượng và chất lượng. Trên cơ sở kinh nghiệm được rút ra từ việc tổ chức đại hội cấp cơ sở, HND huyện tập trung thực hiện các bước tiếp theo để tiến tới Đại hội đại biểu HND huyện vào tháng 5”.

Thi đua sản xuất

Phong trào ND thi đua SXKD giỏi được các cấp HND huyện đặc biệt quan tâm, triển khai thực hiện nhiều hoạt động trợ giúp ND phát triển SX. HND huyện còn tạo điều kiện, tổ chức cho HV đi tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm; triển khai thực hiện có hiệu quả các mô hình, dự án làm điểm để HV, ND học tập và nhân rộng. Năm qua, HND huyện phối hợp các ngành chức năng đã tổ chức 41 lớp dạy nghề cho gần 1.200 lượt ND tham gia. Đồng thời, phối hợp các ngành chuyên môn tổ chức 290 buổi hội thảo, tập huấn, có 9.354 HV, ND dự về chuyển giao các tiến bộ khoa học - kỹ thuật (KHKT) và ứng dụng công nghệ cao trong SX, chăn nuôi, mô hình SX lúa an toàn trong điều kiện biến đổi khí hậu...

Phong trào ngày càng phát triển đa dạng, phong phú, xuất hiện ngày càng nhiều mô hình đạt hiệu quả kinh tế cao, nhiều tấm gương ND điển hình SXKD giỏi. Năm 2017, toàn huyện có 10.318 ND và 18 tập thể SXKD giỏi các cấp. Trong đó có 1.007 ND và 3 tập thể SXKD giỏi cấp tỉnh; 2.024 ND và 7 tập thể SXKD giỏi cấp huyện; 7.287 ND và 8 tập thể SXKD giỏi cấp xã. Qua phong trào ND thi đua SXKD giỏi, nhiều ND đã đổi mới tư duy SX, mạnh dạn ứng dụng tiến bộ KHKT, công nghệ sinh học, công nghệ cao vào SX, chăn nuôi. Nhiều điển hình và các mô hình làm ăn mang lại hiệu quả kinh tế cao được địa phương khuyến khích nhân rộng, như: SX lúa giống, trồng màu, trồng nấm bào ngư, trồng cây ăn trái, trồng sen, trồng lúa kết hợp chăn nuôi bò, lươn giống…

Ông Khưu Hoàng Thông nhấn mạnh: để công tác hội và phong trào ND trên địa bàn huyện phát triển sâu rộng, HND các cấp tiếp tục đa dạng hóa hình thức tập hợp HV ND, thường xuyên củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy các cấp hội. Đổi mới phương thức hoạt động theo phương châm hướng về cơ sở, gần dân, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của HV và tình hình ND. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu chính đáng. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động ND ứng dụng tiến bộ KHKT phát triển SX, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi; duy trì và nhân rộng những mô hình làm ăn tiêu biểu, mang lại hiệu quả kinh tế cao…

Bài, ảnh: TRUNG HIẾU

Phương án xử lý bất cập tại Trạm thu phí BOT T2

  Di dời Trạm BOT T2 đúng vị trí
  "Sử dụng bao nhiêu trả tiền bấy nhiêu"
  Giảm giá khi qua Trạm BOT T2
  Ý kiến khác
  XEM KẾT QUẢ