Châu Thành phát huy nội lực để phát triển

16/04/2018 - 06:41

 - Những tháng đầu năm 2018, mặc dù gặp không ít khó khăn, thách thức nhưng dưới sự lãnh đạo, điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và sự nỗ lực của Nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội (KT-XH) của huyện tiếp tục có nhiều chuyển biến đáng ghi nhận. Phát huy những mặt tích cực, đồng thời khắc phục nhanh những hạn chế, huyện Châu Thành đang nỗ lực, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2018.

A A

Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (An Giang) Phan Văn Cường cho biết: thực hiện nhiệm vụ KT-XH năm 2018 với chủ đề “Trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương”, ngay từ đầu năm, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các ngành, các cấp, các địa phương xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2018 trên địa bàn huyện.

Dù gặp không ít khó khăn, thách thức nhưng với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, tình hình KT-XH huyện Châu Thành trong những tháng đầu năm đạt kết quả khả quan. Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ duy trì tốc độ tăng trưởng khá và ổn định. 3 tháng đầu năm, huyện phát triển 74 cơ sở công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và thương mại - dịch vụ.

Từ đầu năm đến nay, huyện đào tạo nghề và giải quyết việc làm trên 3.000 lao động. Sản xuất nông nghiệp tuy còn khó khăn nhưng vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định. Bên cạnh đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, huyện thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nông dân chuyển đổi những vùng diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả để sản xuất chuyên canh các loại rau màu an toàn, chất lượng.

Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân khảo sát tình hình sản xuất của doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Bình Hòa

Huyện Châu Thành duy trì thực hiện tốt công tác xã hội hóa, huy động sức dân tham gia thực hiện công trình xây dựng nông thôn mới (NTM) bằng nhiều hình thức, thu hút đông đảo quần chúng Nhân dân tham gia. Công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, chăm lo người nghèo, phòng, chống tệ nạn xã hội… luôn nhận được sự đồng tình ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân. Qua đó, củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên sức mạnh tổng hợp góp phần hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng NTM, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân.

Từ đầu năm đến nay, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, huyện Châu Thành đã trao tặng quà cho gần 5.830 lượt hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn, với tổng kinh phí trên 1,7 tỷ đồng từ nguồn vận động Nhân dân đóng góp. Đến nay, huyện đã đạt 6/19 tiêu chí và 22/49 chỉ tiêu xây dựng NTM.

Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Phan Văn Cường cho biết: để thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, Châu Thành tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp phát triển KT-XH trong những tháng còn lại của năm 2018.

Đặc biệt, tập trung đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp; mở rộng, nhân rộng các mô hình sản xuất mang lại hiệu quả. Chú trọng công tác quy hoạch, xây dựng các vùng chuyên canh sản xuất tập trung với những loại cây trồng phù hợp mang lại giá trị kinh tế cao.

Tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực hợp tác xã và tổ hợp tác tại các vùng quy hoạch sản xuất để hình thành các liên kết ngang phục vụ cho “Cánh đồng lớn”, chuỗi sản xuất rau màu, nấm và chuỗi liên kết sản xuất cá tra theo hướng công nghệ cao…

Huyện Châu Thành tập trung thực hiện hiệu quả công tác khuyến công, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp mở rộng sản xuất - kinh doanh; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện tốt nhất để thu hút và mời gọi đầu tư.

Đồng thời, sắp xếp lại trật tự, từng bước chuyển đổi mô hình kinh doanh, khai thác và quản lý chợ; mời gọi doanh nghiệp đầu tư xây dựng, nâng cấp cải tạo các chợ trên địa bàn.

Huyện cũng sẽ tiếp tục huy động sức dân xây dựng NTM, củng cố, nâng chất tiêu chí các xã NTM đã đạt, phấn đấu đưa xã Bình Hòa đạt các tiêu chí xã NTM trong năm nay.

Ngoài ra, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo người nghèo; đào tạo nghề cho lao động nông thôn; đảm bảo an toàn giao thông, giữ vững trật tự an toàn xã hội địa phương…

Bài, ảnh: TRUNG HIẾU