Châu Thành thi đua “Dân vận khéo”

28/03/2018 - 07:00

 - Với sự quan tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng tình ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân, phong trào thi đua “Dân vận khéo” (DVK) trên địa bàn huyện Châu Thành (An Giang) được triển khai và đem lại hiệu quả thiết thực. Nhiều mô hình “DVK” trên các lĩnh vực được nhân rộng, tạo sự lan tỏa lớn trong cộng đồng…

A A

Trưởng ban DV Huyện ủy Châu Thành Đoàn Hồng Danh cho biết: phong trào thi đua DVK luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền trên địa bàn huyện quan tâm thực hiện, với nhiều đổi mới nội dung, phương thức vận động quần chúng, bám cơ sở, bám địa bàn, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp Nhân dân.

Hàng năm, Ban DV các cấp thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các địa phương, đơn vị đăng ký xây dựng, tổ chức thực hiện phong trào thi đua DVK của Đảng và “DVK trong xây dựng nông thôn mới (NTM)”. Huyện còn lồng ghép tổ chức sơ kết đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua DVK gắn với tổng kết công tác DV.

Các cấp ủy Đảng tập trung chỉ đạo hướng về cơ sở, tăng cường vận động Nhân dân tham gia phát triển kinh tế gắn với phong trào xây dựng NTM, xây dựng đô thị văn minh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế...

Các tổ DV ở các ấp đã phát huy hiệu quả “cầu nối” giữa dân với Đảng, góp phần củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân. Qua đó, kịp thời tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Vận động cất nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo

Vận động cất nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo

Những năm qua, nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả trong phong trào “DVK” trên các lĩnh vực của đời sống xã hội được các cấp ủy, chính quyền huyện Châu Thành nhân rộng. Tiêu biểu như: Đề án 01 của Ban Chấp hành Huyện đoàn hỗ trợ cho các đoàn viên, thanh niên vay vốn không lãi suất để khởi nghiệp, mở rộng phát triển sản xuất - kinh doanh.

Bên cạnh việc thành lập đoàn công tác để giải quyết thủ tục hành chính cho dân, dịp Tết Nguyên đán, UBND xã Vĩnh Thành còn bố trí cán bộ bộ phận “một cửa” UBND xã làm việc “xuyên Tết”, nhằm giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân đi làm xa. Cách làm này đã nhận được sự biểu dương của huyện cũng như sự đồng tình, ủng hộ từ Nhân dân.

Ngoài ra, huyện còn thực hiện tốt công tác xã hội hóa, huy động sức dân thực hiện các công trình sửa chữa, cất cầu NT; nâng cấp, tu sửa các tuyến đường liên xã, liên ấp, với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Huyện thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, áp dụng hiệu quả các mô hình DVK khơi dậy tinh thần đoàn kết, “tương thân, tương ái” để cùng nhau chăm lo người nghèo, thực hiện các công trình phục vụ dân sinh.

Phong trào “DVK” đã thực sự đi vào đời sống, góp phần khơi dậy nội lực, huy động sức dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Năm qua, huyện đã thực hiện 351 mô hình thi đua DVK trên các lĩnh vực: kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, với tổng trị giá trên 29 tỷ đồng.

“Nhiều mô hình DVK trên các lĩnh vực đã phát huy hiệu quả tích cực, tạo nên sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư, góp phần hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo và xây dựng NTM trên địa bàn. Có được kết quả đó, trước hết phải kể đến thành công từ công tác tuyên truyền, phổ biến đến từng cơ quan, đơn vị và địa bàn dân cư” - ông Đoàn Hồng Danh cho biết.

Ông Đoàn Hồng Danh nhấn mạnh: để phong trào thi đua “DVK” trên địa bàn được triển khai sâu rộng và mang lại hiệu quả thiết thực, thời gian tới, huyện Châu Thành tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác DV và phong trào thi đua DVK. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ cơ sở gắn với phong trào thi đua DVK của Đảng và “DVK trong xây dựng NTM”.

Phát huy vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội trong việc nhân rộng, duy trì và phát triển bền vững các mô hình hay, cách làm sáng tạo cũng như biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân làm tốt… Qua đó, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Bài, ảnh: TRUNG HIẾU