Châu Thành: Thi đua “Dân vận khéo” của Đảng và xây dựng nông thôn mới

16/03/2018 - 06:57

 - Năm 2018, Ban Dân vận huyện ủy Châu Thành tiếp tục phát động thực hiện các nội dung “Dân vận khéo” của Đảng và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới (NTM)”.

A A

Bí thư Huyện ủy Châu Thành Đinh Thị Việt Huỳnh trả lời ý kiến của người dân tại diễn đàn “Lắng nghe dân nói” tổ chức ở thị trấn An Châu

Bí thư Huyện ủy Châu Thành Đinh Thị Việt Huỳnh trả lời ý kiến của người dân tại diễn đàn “Lắng nghe dân nói” tổ chức ở thị trấn An Châu

Huyện Châu Thành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của các cấp ủy Đảng; vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chính sách an sinh xã hội, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.

Đồng thời, tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình trong các phong trào cách mạng ở địa phương, đơn vị. Trong đó, tập trung vào nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng; trật tự an toàn xã hội và  xây dựng NTM...

Bên cạnh đó, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, cải cách thủ tục hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, đổi mới lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm, thái độ phục vụ Nhân dân trong cán bộ, công chức, viên chức...

Tin, ảnh: TRUNG HIẾU