Châu Thành thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo

19/09/2018 - 07:11

 - Những năm qua, công tác giảm nghèo được cả hệ thống chính trị huyện Châu Thành quan tâm thực hiện, với nhiều cách làm hay, mô hình thiết thực. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn giảm đáng kể, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần Nhân dân.

A A

Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Hồ Trường Huấn cho biết: xác định công tác giảm nghèo là nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương, huyện luôn quan tâm thực hiện hiệu quả các chính sách, chương trình và các biện pháp giảm nghèo. Trong đó, chú trọng tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác giảm nghèo. Hàng năm, các xã, thị trấn tiến hành điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, phân tích nguyên nhân dẫn đến nghèo của các nhóm đối tượng. Từ đó, tìm giải pháp giúp các hộ vươn lên thoát nghèo, như: xây dựng nhà ở; hỗ trợ vốn làm ăn; tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất; đào tạo nghề, giải quyết việc làm… Đến nay, số hộ nghèo trên địa bàn huyện giảm còn 1.865 hộ (chiếm 4,54%) và 2.865 hộ cận nghèo (chiếm 6,97%).

Quan tâm đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Trưởng phòng Lao động- Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) huyện Châu Thành Tạ Thị Ngọc Thạch cho biết: hoạt động cho vay vốn đối với các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể… nhằm giúp người nghèo được tiếp cận các nguồn vốn, tín dụng để phát triển kinh tế, tăng thu nhập. Bên cạnh đó, huyện thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo, khuyến nông, khuyến công, giúp người dân ứng dụng khoa học - kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất - kinh doanh, cải thiện kinh tế gia đình. Từ năm 2016 đến nay, thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội, huyện đã ký ủy thác cho gần 3.240 hộ vay vốn ưu đãi, với kinh phí gần 60 tỷ đồng, trong đó, có gần 2.280 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn và gần 1.000 học sinh, sinh viên.

Xác định công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn là một trong những biện pháp giảm nghèo bền vững và hiệu quả, hàng năm, Phòng LĐ-TB&XH phối hợp các ngành liên quan khảo sát nhu cầu học nghề ở các địa phương và nhu cầu lao động của các doanh nghiệp để tham mưu mở những lớp dạy nghề phù hợp nhu cầu thực tế. Đặc biệt, quan tâm đến công tác đào tạo nghề gắn với nhu cầu việc làm của các công ty, doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất - kinh doanh trong Khu công nghiệp Bình Hòa. Từ năm 2016 đến nay, huyện đã ký kết ngành chức năng mở trên 135 lớp đào tạo nghề cho gần 4.200 lao động nông thôn. Đồng thời, giải quyết việc làm cho trên 14.110 lao động.

Trao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo

Huyện Châu Thành là một trong những địa phương thực hiện hiệu quả công tác huy động sức dân chung tay chăm lo người nghèo, an sinh xã hội. Các hình thức bảo trợ xã hội đối với hộ nghèo, cận nghèo cũng được đảm bảo như: hỗ trợ về nhà ở, y tế, giáo dục và đào tạo, trợ giúp pháp lý… Hiện nay, 100% hộ nghèo, cận nghèo và hộ dân tộc thiểu số 2 xã Cần Đăng, Hòa Bình Thạnh được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí. Hơn 2 năm qua, huyện đã vận động tiền và hiện vật trên 30 tỷ đồng để cất mới gần 1.000 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Hồ Trường Huấn nhấn mạnh: để triển khai có hiệu quả công tác giảm nghèo trong thời gian tới, huyện tập trung thực hiện tốt các chính sách của Đảng, Nhà nước về giảm nghèo gắn với các giải pháp nâng cao chất lượng giảm nghèo và giảm nghèo bền vững. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi để người dân được tiếp cận với các chính sách giảm nghèo, vay vốn tín dụng ưu đãi; đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động; hỗ trợ nông dân áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất; duy trì, nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế gia đình hiệu quả… Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chương trình, dự án, chế độ, chính sách, phong trào giảm nghèo ở từng địa phương đảm bảo đúng đối tượng, đúng mục đích, đem lại hiệu quả thiết thực…

 Bài, ảnh: TRUNG HIẾU