Châu Thành trao quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý

08/03/2019 - 07:47

 - Chiều 7-3, Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành tổ chức lễ trao quyết định điều động, bổ nhiệm 19 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý.

A A

Cụ thể, Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành trao quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Minh Thống, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy giữ chức Trưởng phòng Nội vụ huyện.

Điều động đồng chí Lê Thị Tú Anh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bình Hòa giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện.

Điều động đồng chí Trần Thị Thanh Thúy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Lợi.

Điều động đồng chí Châu Ngọc Thi, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Lợi đến nhận nhiệm vụ tại HĐND huyện, giới thiệu bầu giữ chức Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện.

Điều động đồng chí Trần Tấn Phương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hanh giữ chức Bí thư Đảng ủy, quyền Chủ tịch UBND xã Bình Hòa.

Điều động đồng chí Trần Văn Bình Linh, Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch huyện giữ chức Bí thư Đảng ủy, quyền Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hanh.

Điều động, bổ nhiệm đồng chí Bùi Thanh Bình, Chủ tịch UBND xã Bình Hòa giữ chức Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện.

Điều động đồng chí Huỳnh Thanh Hiếu, Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy giử chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Bình Hòa.

Điều động đồng chí Nguyễn Viết Thanh, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện giữ chức Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy.

Điều động, bổ nhiệm đồng chí Trần Phú Hào, Bí thư Đảng ủy xã Cần Đăng giữ chức Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện.

Điều động, bổ nhiệm đồng chí Trần Thành Hiệp, Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện giữ chức Hiệu trưởng Trường THCS Hòa Bình Thạnh.

Điều động đồng chí Lê Hồ Ngọc Trung, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy giữ chức Bí thư Đảng ủy, quyền Chủ tịch UBND xã Cần Đăng.

Điều động đồng chí Trần Đặng Hồng Phước, Chủ tịch UBND xã Cần Đăng giữ chức Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện.

Điều động đồng chí Phan Văn Dân, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Cần Đăng.

Điều động đồng chí Lê Văn Khiêm, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện giữ chức Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Nhuận.

Điều động đồng chí Huỳnh Thị Lệ Quyên, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã An Hòa.

Điều động đồng chí Hà Minh Triết, Phó Bí thư Đảng ủy xã An Hòa giữ chức Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện.

Điều động đồng chí Phan Thanh Nghiêm, Phó Chánh Thanh tra huyện giữ chức Phó Chủ tịch UBND xã Cần Đăng.

Điều động, bổ nhiệm đồng chí Huỳnh Dũng Trinh, Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện giữ chức Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện.

Bí thư Huyện ủy Châu Thành Đinh Thị Việt Huỳnh trao quyết định điều động, bổ nhiệm các cán bộ

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phan Văn Cường trao quyết định quyết định điều động, bổ nhiệm các cán bộ

Bí thư Huyện ủy Châu Thành Đinh Thị Việt Huỳnh phát biểu tại lễ trao quyết định công tác cán bộ

TRUNG HIẾU