Châu Thành: Xét công nhận An Hòa đạt chuẩn nông thôn mới

11/06/2019 - 07:37

 - Ngày 10-6, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) huyện Châu Thành tổ chức cuộc họp lấy ý kiến biểu quyết, để đề nghị UBND tỉnh xét công nhận xã An Hòa đạt chuẩn xã NTM.

A A

Tại cuộc họp, 100% đại biểu bỏ phiếu đồng ý xã An Hòa đạt chuẩn xã NTM. Sau cuộc họp, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM huyện Châu Thành tiếp tục củng cố hồ sơ đề nghị UBND tỉnh quyết định công nhận xã An Hòa đạt chuẩn xã NTM.

Qua 8 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, xã An Hòa đã hoàn thành 19/19 tiêu chí, 49/49 chỉ tiêu. Cơ sở hạ tầng xã từng bước được xây dựng khang trang, diện mạo nông thôn khởi sắc, đời sống người dân không ngừng được cải thiện. Phát huy tối đa quy chế dân chủ trong xây dựng NTM, xã An Hòa thực hiện tốt công tác huy động mọi nguồn lực xã hội để thực hiện các công trình phúc lợi, an sinh xã hội, như: cất nhà Đại đoàn kết, xây cầu, làm đường, khám chữa bệnh cho người nghèo, hỗ trợ khó khăn đột xuất…

TRUNG HIẾU