Chế độ khi nghỉ thai sản

28/02/2017 - 07:39
A A

(AGO) - Hỏi: Tôi là giáo viên tiểu học, dạy học đến năm thứ 6 (trong đó có 1 năm tập sự), hệ số lương 2,67, hiện mang thai tháng thứ 6. Sức khỏe không được tốt, tôi muốn nghỉ thai sản trước 2 tháng có được không; được hưởng tiền thai sản là bao nhiêu? Chồng tôi là Công an, được lĩnh tiền gì theo chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH)?

NGUYỄN THỊ THỦY (Châu Thành)

BHXH tỉnh trả lời: Theo quy định tại Khoản 1, Điều 157 Bộ luật Lao động năm 2012 và Khoản 1, Điều 34 Luật BHXH năm 2014 thì: Lao động nữ được nghỉ trước và sau khi sinh con là 6 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ 2 trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 1 tháng. Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 2 tháng. Theo quy định trên, bạn được quyền lựa chọn xin nghỉ thai sản trước khi sinh con 2 tháng và nghỉ sau sinh 4 tháng, là hoàn toàn hợp lý.

Mức hưởng chế độ thai sản 1 tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 6 tháng trước khi nghỉ việc, hưởng chế độ thai sản. Do bạn chưa nêu rõ mức bình quân tiền lương 6 tháng trước khi bạn nghỉ thai sản là bao nhiêu, đề nghị bạn căn cứ vào quy định trên để tính.

 Ngoài ra, còn được trợ cấp 1 lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi theo quy định tại Điều 38 Luật BHXH năm 2014: Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận con nuôi dưới 6 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.

Tại Điều 41 Luật BHXH số 58/2014/QH13 quy định lao động nữ ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 33, Khoản 1 hoặc Khoản 3, Điều 34 của Luật này, trong 30 ngày đầu làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ 5-10 ngày. Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe bao gồm cả ngày nghỉ lễ, Tết, ngày nghỉ hàng tuần. Số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe do người sử dụng lao động và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở quyết định, cụ thể: Tối đa 10 ngày đối với lao động nữ sinh 1 lần từ 2 con trở lên; tối đa 7 ngày đối với lao động nữ sinh con phải phẫu thuật; tối đa 5 ngày đối với các trường hợp khác. Mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản 1 ngày bằng 30% mức lương cơ sở.

Nếu chồng bạn đang đóng BHXH, theo quy định tại Khoản 2, Điều 34 Luật BHXH năm 2014 thì khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau: 5 ngày làm việc; 7 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi. Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 3 ngày làm việc. Trường hợp sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con. Mức hưởng 1 ngày tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày.

Để biết rõ thêm chi tiết, bạn có thể liên hệ trực tiếp với cơ quan BHXH hoặc qua số điện thoại 0763.952.115.

T.V