Hai tàu hàng đối đầu trong sân ga, nhiều toa tàu bị chệch đường ray

Hai tàu hàng đối đầu trong sân ga, nhiều toa tàu bị chệch đường ray