Việt Nam góp phần vào việc tăng cường quan hệ đối tác nghị viện châu Á-Thái Bình Dương

Việt Nam góp phần vào việc tăng cường quan hệ đối tác nghị viện châu Á-Thái Bình Dương