Ngư dân trúng đậm mùa ruốc biển đầu năm

Ngư dân trúng đậm mùa ruốc biển đầu năm