Hải quân đảo Sinh Tồn hỗ trợ 46 ngư dân lâm nạn ở vùng biển Trường Sa

Hải quân đảo Sinh Tồn hỗ trợ 46 ngư dân lâm nạn ở vùng biển Trường Sa