Thời tiết 24-2: Bắc Bộ sáng có sương mù, trời ấm dần

Thời tiết 24-2: Bắc Bộ sáng có sương mù, trời ấm dần